Brandvarnare

De flesta som omkommer i bränder gör det sovandes. Sedan 1999 finns det därför krav i byggreglerna på att brandvarnare skall installeras i alla nybyggda bostäder. För äldre bostäder finns ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som säger att det bör finnas brandvarnare där människor sover.

Brandvarnaren skall placeras i takets högsta punkt och inte på väggen. Det bör finnas minst en brandvarnare per våning. Det finns brandvarnare som kan kopplas ihop, så att en upptäckt brand på ena våningen, uppmärksammas samtidigt i hela bostaden. Batteridrivna brandvarnare är vanligast, men det finns också nätanslutna. Undersökningar har visat att alltför många brandvarnare inte fungerar eftersom gamla batterier inte bytts ut.

Sidan uppdaterades senast: 2019-06-27