Brandvarnare

Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Brandvarnare ger dig den extra tiden du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död.

Brandvarnaren skall placeras i takets högsta punkt och inte på väggen, eftersom röken når taket först. Det bör finnas minst en brandvarnare per våning samt en per 60 m2 golvyta. Det finns brandvarnare som kan kopplas ihop, så att en upptäckt brand på ena våningen också uppmärksammas samtidigt i hela bostaden.

Batteridrivna brandvarnare är vanligast men det finns också nätanslutna. Undersökningar har visat att alltför många brandvarnare inte fungerar eftersom gamla batterier inte bytts ut. Testa därför din brandvarnare minst 2 gånger per år och byt batterier direkt när den ger signal för det.

Lag och ansvar

Sedan 1999 har det funnits krav på att brandvarnare ska finnas i alla nybyggda bostäder. För bostäder som är byggda innan finns ett allmänt råd som säger att det bör finnas brandvarnare i alla bostäder. I det allmänna rådet om brandvarnare i bostäder står att ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst kan tas upp i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal. Om inget finns avtalat bör fastighetsägaren ansvara för installationen av brandvarnare och hyresgästen ansvara för skötseln, som batteribyte, testning, och rengöring.

För att underlätta för dig kan du få SMS-påminnelser när det är dags att testa din brandvarnare.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att bli påmind om när det är dags att testa din brandvarnare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades senast: