Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Brandskyddskontroll

Enligt lag ska brandskyddskontroll utföras på eldstäder för att upptäcka fel och brister som kan innebära brandrisk. Kontrollen kan jämföras med den obligatoriska bilbesiktningen, där säkerheten är i fokus.

Vad kontrolleras vid brandskyddskontroll?

Brandskyddskontrollen utförs av kommunen eller en av kommunen auktoriserad person. Under kontrollen granskas följande faktorer:

 • Sotbildning och beläggningar
 • Skador eller tekniska förändringar
 • Temperaturförhållanden
 • Tryckförhållanden och täthet
 • Drift och skötsel

Kontrollen omfattar hela eldningsanläggningen, från eldstad till skorstensmynning. Det innebär att kontrollanten behöver tillträde till alla delar av huset som skorstenen passerar, inklusive taket. Kontrollen sker huvudsakligen visuellt, men vid misstanke om problem kan ytterligare tester utföras.

Hur ofta ska brandskyddskontroll genomföras?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bestämmer intervallen för brandskyddskontroller. De vanligaste intervallen är:

 • 3 år för de flesta anläggningar
 • 6 år för fritidshus och lokaleldstäder som används sparsamt
 • 2 år för imkanaler i storkök

För att en sexårsintervall ska gälla, ska användningen av eldstaden vara begränsad till exempelvis cirka 500 kg ved per år eller 1-2 eldningar per vecka under den kalla perioden. Kontrollanten avgör om detta gäller för din anläggning.

Inför brandskyddskontrollen

Enligt lagen om skydd mot olyckor ansvarar du som fastighetsägare för att teknikern kan få tillträde vid den aviserade tiden. Om tillträde inte kan ges, måste ett nytt besök bokas, vilket kan medföra extra kostnader.

Förberedelser:

 • Säkerställ att teknikern har tillträde till huset. Om du inte kan vara hemma, meddela teknikern eller låt en granne hjälpa till.
 • Skydda möbler och ömtåliga föremål kring eldstaden, då små sotpartiklar kan spridas.
 • Håll området runt eldstaden fritt och lägg ut tidningar där teknikern ska gå.

Kontakta gärna oss för mer information eller om du har frågor kring brandskyddskontrollen.

Enligt lag om skydd mot olyckor har den enskilde ansvar för att tillträde kan ske vid den aviserade tiden till de anläggningar som ska sotas eller brandskyddskontrolleras. Om inte tillträde kan lämnas så måste besöket utföras vid en annan tidpunkt vilket kan innebära ökad kostnad för dig som fastighetsägare.

Du måste därför inte vara hemma vid besöket men sotaren/teknikern behöver kunna komma in för att utföra arbetet på rätt sätt. Har du inte möjlighet att vara hemma krävs det att man tar kontakt direkt med teknikern/sotaren för att meddela att någon granne kommer att öppna eller hur tillträdet kan lösas.

Se gärna till att täcka för möbler och annat känsligt kring eldstaden för sot kan pysa ut i små partiklar som inte är direkt synliga. Ordna gärna också så att det är framkomligt till eldstaden, för säkerhets skull lägg gärna ut lite tidningar där sotaren skall gå.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att tillträde kan ske på ett säkert sätt och är ansvarig för att rätta till eventuella brister i takskyddsanordningarna. Om brandskyddskontrollanten upptäcker brister i stegar, infästingar eller liknande så rapporteras detta vidare till byggnadsnämnden som kan besluta om föreläggande att åtgärda bristerna.

Som fastighetsägare bör du därför ta för vana att kontrollera följande minst en gång per år:

 • Att marken för lös stege är plan för uppställning eller att den fasta väggstegen inte har skador och känns stabil att klättra på.
 • Glidskyddet för lös stege ska vara väl förankrat i takfoten och inte ha skador. Detta kan du prova genom att hänga stegen i skyddet och sedan försiktigt belasta stegen med din egen vikt, glidskyddet ska då hålla för den belastningen.
 • Stegjärn eller stege på taket behöver vara väl förankrat och inte sitta löst eller ha skador av t ex rost i infästningar eller steg.
 • Om du har en arbetsplattform eller annan anordning vid skorstenen så ska den klara belastningen lika bra som glidskydden och känns väl förankrad.

Har du frågor eller funderingar kan sotaren ge dig råd om takskyddet. Du kan även kontakta en takläggare eller snickare som kan hjälpa dig.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.