TAKSKYDDSANORDNINGAR

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska tillträde lämnas för att sotning och brandskyddskontroll utföras. Detta behövs dels för att kunna undersöka/rengöra anläggningen i hela dess längd och för att arbetet ska kunna ske säkert.

Det är därför alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att tillträde kan ske på ett säkert sätt och är ansvarig för att rätta till eventuella brister i takskyddsanordningarna. Om brandskyddskontrollanten upptäcker brister i stegar, infästingar eller liknande så rapporteras detta vidare till byggnadsnämnden som kan besluta om föreläggande att åtgärda bristerna.

Som fastighetsägare bör du därför ta för vana att kontrollera följande minst en gång per år:

  • Att marken för lös stege är plan för uppställning eller att den fasta väggstegen inte har skador och känns stabil att klättra på.
  • Glidskyddet för lös stege ska vara väl förankrat i takfoten och inte ha skador. Detta kan du prova genom att hänga stegen i skyddet och sedan försiktigt belasta stegen med din egen vikt, glidskyddet ska då hålla för den belastningen.
  • Stegjärn eller stege på taket behöver vara väl förankrat och inte sitta löst eller ha skador av t ex rost i infästningar eller steg.
  • Om du har en arbetsplattform eller annan anordning vid skorstenen så ska den klara belastningen lika bra som glidskydden och känns väl förankrad.

Har du frågor eller funderingar kan sotaren ge dig råd om takskyddet. Du kan även kontakta en takläggare eller snickare som kan hjälpa dig.

Det finns även råd och tips på olika hemsidor med branschstandarder för utformning av olika takskydd.

Sidan uppdaterades senast: