Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Tillfällig övernattning

Om du ska genomföra en tillfällig övernattning (läger eller liknande) i en lokal som inte är avsedd för övernattning så måste du följa ett antal regler. Detta är viktigt eftersom utrymning av sovande, som dessutom inte förväntas känna till lokalerna, ska kunna genomföras säkert oavsett tidpunkt eller väder vid en eventuell brand.

Övernattningen behöver också anmälas till räddningstjänsten minst 7 dagar innan den äger rum, eftersom övernattningen normalt inte kan förväntas i lokalen.

Regler för tillfällig övernattning

Brandskyddsregler vid tillfällig övernattning i skollokaler och liknande
Med övernattning avses här sådan som sker endast tillfälligt för grupper, till exempel idrottsläger och liknande.Lokal ska vara godkänd från brandskyddssynpunkt. För förläggningen ska utses en eller flera brandskyddsansvariga.

Räddningstjänsten ska meddelas minst 7 dagar innan övernattning ska ske.
Det ska klart framgå:

  • Förläggningstid och datum
  • Vilka lokaler som avses och adress
  • Antal övernattande i varje lokal och totala antalet övernattande
  • Namn och telefonnummer till brandskyddsansvarig

Brandskydd och vakt

I korridorer (och liknande anslutande utrymmen) samt i övernattningsrum ska brandvarnare sättas upp, såvida inte fast installerat utrymningslarm finns i lokalerna. Brandvarnare eller utrymningslarm ska funktionsprovas senast en vecka innan övernattning påbörjas. Brandvarnare ska placeras i taknivå med högst 20 meters mellanrum. Om inget larm finns så ska vaken vakt finnas i eller invid varje övernattningslokal. Vakten ska ha kontinuerlig uppsikt över lokalerna och utrymningsvägarna, t ex korridorer och trapphus, så länge det finns sovande i lokalerna.

Telefon för att kunna larma 112 ska finnas lätt tillgänglig.

Brandredskap ska finnas lätt tillgängligt tillsammans med ficklampor för varje vuxen.

Utrymning

Utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara inifrån. Personer som saknar kännedom om utrymningsvägarnas placering ska informeras om detta. Normalt finns utrymningsplan anslagen i varje skollokal.

Utrymning via fönster godtas om fönsteröppning är belägen högst 2 meter över markplanet ute och bröstningshöjden (höjd från golv till fönstrets underkant) i lokalen är lägst 0,60 m och högst 1,0 meter. Fönstret får inte vara låst utan ska kunna öppnas med ett enkelt handgrepp. Fönstrets bredd och höjd ska i övrigt vara enligt gällande Boverkets byggregler, BBR.

I korridorer får kläder och annat brännbart material inte förvaras. Uppställning av stolar och bord eller annat som hindrar framkomligheten får inte göras i korridorer eller trapphus.

Vid utrymning ansvarar ledare för att samtliga utrymmer. Rapport om eventuella saknade elever ska ges omgående till räddningstjänstens första befäl på plats.

Boende

Övernattning i markplanet ska alltid eftersträvas eftersom det underlättar utrymningen.

Antalet personer i varje lokal ska begränsas så att man inte riskerar trampa på varandra eller packning och därmed fördröja en utrymning. I en skolsal kan det därför rymmas fler än i mindre utrymmen.

Övriga regler

Rökning eller öppen eld är inte tillåtet i någon av lokalerna för övernattning.

Matlagning får bara göras på fast installerad spis.

Under övernattning ska minst en ansvarig ledare finnas tillgänglig per korridor eller grupp av salar.

Samtliga ledare och övernattande ska informeras om gällande brandskyddsregler för den tillfälliga övernattningen.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.