Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Kaminer och eldstäder

Kaminer och eldstäder har blivit ett populärt sätt att skapa trivsel och värme i hemmet. Rätt installerad, rätt eldad och rätt skött har man en säker källa till värme. Eldstäder och kaminer är dock en vanlig brandorsak i villor och småhus.

Installera eldstad

Om du ska installera en braskamin eller förändra din befintliga kamin eller annan eldstad så kontakta byggenheten för råd. Vid nyinstallation krävs alltid en bygganmälan. En bygganmälan gör du via vår e- tjänst.

För att få ta en ny eldstad i drift krävs en installationsbesiktning som utförs av de flesta skorstensfejare, det är alltså inte knutet till kommunens sotningsentreprenör.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din anmälan:

En planritning visar själva byggnaden uppifrån.

  • Eldstaden ska vara inritad på ritningen.
  • Planritningarna ska vara i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritningarna är till för att visa att skorstenen är tillräckligt hög och var den ska placeras.

  • Skorstenen ska vara skalenligt inritad och måttsatt.
  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Förslag till kontrollplan för eldstad (ej publicerad)

Begäran om slutbesked Pdf, 80.2 kB.

Gasolkaminer

Lösa kaminer som drivs av gasol är inte något som hanteras av sotaren. All användning av sådana gasolkaminer är förenad med risker och de är enbart tänkta som tillfällig uppvärmning vid nödsituationer, inte för kontinuerlig användning. De största riskerna med gasol är att det är en mycket brandfarlig gas och förbränningen av den förbrukar syret i luften där kaminen står.

Du kan läsa mer om vad som gäller för hantering på sidan om brandfarlig vara.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i sommar

Måndag:

08.00-16.00

Tisdag:

08.00-16.00

Onsdag:

08.00-16.00

Torsdag:

08.00-16.00

Fredag:

08.00-16.00

Andra öppettider kan förekomma i samband helgdagar.