1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Projekt Ågatan i Anderstorp

Gislaveds kommun kommer bygga om Ågatan i Anderstorp, med syftet att få ner hastigheten på gatan och samtidigt skapa bättre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

En ny gång- och cykelväg och flera hastighetsdämpande åtgärder ska byggas. Den nya gång- och cykelvägen kommer anläggas på södra sidan av Ågatan. Befintliga rännstensbrunnar behöver anpassas till ny utformning av gatan och dricksvattenledningar kommer bytas ut. Hela projektet kommer delas upp i tre etapper under perioden 2023-2026 , se figur 1

Ågatan i Anderstorp

Figur1: Översiktlig kartbild och olika etapper

Projekt Ågatan etapp 1

Projektet startades i mars med relining av spillvattenledningar. Uppgrävning av gata är planerad att påbörjas i maj och beräknas bli klart hösten 2023.

Mer information om trafikstörning under byggnation av etapp1 ,hittas på kommunens hemsida under Vägarbeten och framkomlighet

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan