Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Detaljplan för del av Gislaved 1:27 m.fl., simhall inom Gisleområdet i Gislaved

Steg i processen:


  1. Uppstart detaljplan
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Laga kraft

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av simhall inom Gisleområdet.
Hänsyn ska tas till befintlig stadsbild och bebyggelsestruktur. Naturvärdena som finns på plats ska beaktas och skyddas så långt som möjligt. Trafiken inom området ses över och förbättras genom flytt av en sträcka av Gislegatan västerut vilket frigör mark till en ny angöringsyta. Nya gång- och cykelsvägar föreslås. Dagvattenhantering kommer ske i grönytorna väster om simhallen.

Planen är ute på granskning

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 21 september – 31 oktober 2023. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Förslaget finns ute på granskning under tiden 27 maj – 23 juni 2024. Under tiden finns planförslaget utställt på Biblioteket i Gislaved.

Senast den 23 juni 2024 skall synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun, Bygg- och miljöavdelningen, 332 80 Gislaved, eller kommunen@gislaved.se

För mer information eller frågor om planen kontakta kommunens kontaktcenter.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 2.1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 8.9 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 310.6 kB.

Undersökning om betydande mijlöpåverkan Pdf, 501.3 kB.

Plankarta granskningsförslagFörstora bilden

Plankarta granskningsförslag

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.