Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Planprocessen

En detaljplan måste gå genom flera led före den kan antas. På den här sidan kan du se hur processen ser ut när vi tar fram en detaljplan.

Vad är en detaljplan?

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen bestämmer vad personer, företag och myndigheter får och inte får göra för byggåtgärder inom ett visst planområde.

Den som vill bygga något som kräver en ny detaljplan, ändringar av den befintliga detaljplanen eller upphävande av en plan kan ansöka om planbesked. Genom planbesked får man svar på om kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete eller inte.

Detaljplanen visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan med bestämmelser hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som exempelvis illustrationskarta eller en beskrivning av vilka konsekvenser det blir för miljön. I gamla detaljplaner, så kallade avstyckningsplaner, finns inte några planbestämmelser eller någon planbeskrivning.

Planprocessens olika steg

Färdigställandet av detaljplaner genomgår en särskild process som i första hand regleras av Plan- och bygglagen (PBL). Tillvägagångssättet är detsamma vare sig kommunen upprättar nya, ersätter eller upphäver detaljplaner.

  1. Initiering
  2. Planförslag tas fram
  3. Plansamråd (synpunkter lämnas på förslaget)
  4. Inkomna synpunkter sammanställs och planförslaget revideras
  5. Granskning (synpunkter lämnas på det nya förslaget)
  6. Inkomna synpunkter sammanställs och mindre justeringar görs
  7. Antagande
  8. Eventuellt överklagande
  9. Laga kraft

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om planprocessens olika steg

Läs mer om planprocessen på Boverkets webbplats

Kommunen tar fram och antar detaljplaner

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de detaljplaner som gäller.

En detaljplan börjar gälla när den har fått laga kraft. Planen gäller tillsvidare, tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en så kallad genomförandetid. Inom genomförandetiden har du en garanterad rätt att bygga enligt planen.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.