Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Stadsmiljöprogram

Detta stadsmiljöprogram ger råd och vägledning gällande materialval och utformning av det offentliga rummet. Programmet beskriver hur vi skapar trivsamma och hållbara miljöer i våra tätorters centrala delar.

Programmet utgår från gällande fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved, som antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 (reviderad den 21 september 2015).

I FÖP:en framkommer att ett stadsmiljöprogram ska upprättas för Gislaveds tätort men arbetsgruppen har valt att bredda programmet till att gälla de tre större orterna - Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar. Delar av programmet kan också användas i de mindre tätorterna.
Stadsmiljöprogrammet ger råd om utformning av gaturum, torg, platser, byggnader, belysningar, möblering, grönytor etc. Programmet styr i viss mån val av material och kulörer.

Under 2019-2020 arbetade kommunen fram visionsdokument för Gislaved ”Gislaved 2040 - mötesplatsen vid Nissan” och för Anderstorp ”Bro till bro”. Stadsmiljöprogrammet ska tillsammans med dessa visioner verka för att uppnå målen i gällande och kommande fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp.

Stadsmiljöprogrammet har som mål att Gislaveds, Anderstorps och Smålandsstenars stadsmiljöer på ett tydligt sätt ska bidra till att vi uppnår vår kommungemensamma vision:

”Gislaveds kommun – platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till.”

Ladda ner programmet som en pdf Pdf, 3.5 MB..

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.