Foto: Smålandsbilder

Positiva resultat för kommunens vård och omsorg

I Gislaveds kommun är nöjdheten med både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden fortsatt hög.

Det framgår av Socialstyrelsens årliga rapport ”Vård och omsorg om äldre”, som publicerades nyligen, och där 2014 års resultat redovisas.

Kommunen utmärker sig positivt, jämfört med landet i övrigt, genom att brukare upplever att personalen har tillräckligt med tid inom hemtjänsten och att den sociala verksamheten på vård- och omsorgsboenden är mycket bra.

Verksamheten arbetar vidare med trygghet och kontinuitet i hemtjänsten

Trots att helhetsbilden är positiv för Gislaveds kommun finns det också några punkter där det skett en mindre nedgång från tidigare år. Upplevelsen av trygghet bland personer i särskilt boende och antalet personal som personer med hemtjänst möter är två sådana punkter. Förbättringsarbetet för hela verksamheten pågår kontinuerligt och dessa två punkter ingår i det arbetet.

- Det är en fortsatt utmaning för hela verksamheten att arbeta så att brukare och patienter upplever största möjliga trygghet och möter så få personal som möjligt, säger Marie Lackenbauer, vård och omsorgschef i Gislaveds kommun.

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-03