Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Text

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Ferieverksamheten

Här hittar du information om Ferieverksamheten och hur ungdomar ska gå tillväga för att få jobba på sommaren.

Ferieverksamheten

Varje sommar har du som är ung möjlighet att söka ett feriearbete i någon av Gislaved kommuns verksamheter. Syftet med feriearbete är att ge de som är unga möjlighet att få arbetslivserfarenheter och referenser inför kommande arbetsliv. 

För att kunna ansöka arbete inom ferieverksamheten måste du kunna arbeta självständigt sex timmar per dag i tre veckor och vara folkbokförd i Gislaveds kommun.

Ansökningsperioden är 4 mars till 1 april

Ansökan är stängd

Feriearbete kan du söka om du är mellan 16 och 19 år och inte kunnat ordna ett sommarjobb på egen hand. Sommarjobb och feriearbete går inte att kombinera. Är du äldre än 19 år och studerar på eller har avslutat ett gymnasieprogram under det aktuella året, är du också välkommen att söka.

Du ska med hjälp av handledning utföra de arbetsuppgifter du blir tilldelad, visa intresse och hålla tider enligt anställningsavtal. Lönen är 75 kronor i timmen plus semesterersättning.

Feriepraktik kan du söka det år som du går ut 8:an.

Som feriepraktikant har du rätt till en handledare som ska vägleda dig under din tid på en kommunal arbetsplats eller i en förening som är verksam i kommunen. Som feriepraktikant kommer du att få möjlighet att bilda dig en egen uppfattning om hur det är att jobba inom en kommunal verksamhet.

Du får en praktikersättning på 60 kronor i timmen, som betalas av Gislaveds kommun.

Period 1: 16 juni - 6 juli ej midsommarafton

Period 2: 7 juli - 26 juli

Period 3: 27 juli - 15 augusti

14 dagar á 84 timmar kan man jobba sammanlagt. Men vi kommer att bjuda in till två timmars introduktion så man kan komma upp i 86 timmars arbete.

Nej, du måste ansöka medan ansökan är öppen. Ansökan är öppen 4 mars till 1 april. Annars är du välkommen att söka nästa år.

Du gör din ansökan på Mina Sidor. Därefter kan du när som helst under ansökningstiden logga in och ändra uppgifterna. När ansökan stänger kan du inte längre ändra.

När du ansöker får du ett lösenord skickat till din e-post. Logga in på Mina Sidor med hjälp av din e-postadress och ditt lösenord.

Det är också på Mina sidor du tackar ja eller nej om du får ett erbjudande. Detta måste du göra senaste 8 maj.

Ansökan är stängd

Alla platser matchas utifrån de val och beskrivningar du gjort i din ansökan. Man kan inte ordna en plats själv, de är redan förutbestämda.

Får du en arbetsplats där det krävs utdrag från belastningsregistret så måste du själv beställa det från polisens hemsida. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Om du skulle bli sjuk under din ferieperiod så kan du inte jobba ikapp dessa timmar eller dagar. Du har heller ingen sjukersättning.

Under väldigt speciella omständigheter att man behöver vara ledig så ska man lösa detta med sin handledare på arbetsplatsen.

Arbetsplatsen kommer att ta emot två exemplar av närvaroblanketten av Ferieverksamheten. Du ansvarar för att inkomma med ditt exemplar av närvarorapporten till Ferieverksamheten efter avslutad period.

Du fyller i din närvaroblankett tillsammans med din handledare med det antalet timmar du arbetat per dag, är du sjuk så skriver du sjuk den aktuella dagen. När du arbetat färdigt din period ska närvaroblanketten skrivas under av någon på arbetsplatsen som kan godkänna att du varit på plats. Följande information ska vara ifyllt:

  • Namn
  • Personnummer
  • Antal timmar du arbetat per dag
  • Totalt antal timmar du arbetat under hela period, summan
  • Om du inte vill att vi drar skatt så skriver du under rutan för skattebefrielse
  • Underskrift från dig och din handledare

Närvaroblanketten ska omgående skickas i ett frankerat kuvert till Arbetsmarknadsenheten, senast sista vardagen efter avslutad ferieperiod. Du kan också lämna närvaroblanketten i postlådan utanför kommunhuset i Gislaved, märk kuvertet med Ferieverksamhet.

Arbetsmarknadsenheten Ferieverksamhet Töråsvägen 16 334 33 Anderstorp

För att din lön ska utbetalas så är det viktigt att du skickar eller lämnar din närvaroblankett så fort du är klar med din ferieperiod. Arbetar du i period 1 rekommenderar vi att du lämnar den i kommunens postlåda. Det är ditt ansvar att se till att blanketten inkommer i tid, när du får din lön påverkas av vilket datum närvaroblanketten inkommer till arbetsmarknadsenheten.

Gislaveds kommun betalar normalt ut lön den 25:e månaden efter du arbetat. Om du inte uppgett ditt konto till Nordea kommer en utbetalningsavi skickas hem till dig. Du löser in utbetalningsavin på närmaste Nordeakontor (i Värnamo) och ber dem föra över pengarna på förälderns konto. Följande datum gäller då närvaroblanketten ska ha inkommit till arbetsmarknadsenheten:

  • För utbetalning 230725 ska närvaroblanketten inkommit 230710
  • För utbetalning 230825 ska närvaroblanketten inkommit 230807
  • För utbetalning 230925 ska närvaroblanketten inkommit 230831

Genom att registrera ditt kontonummer får du in pengar direkt till ditt konto. Anmäl konto till Nordeas kontoregister. https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/anmal-konto.html

För att kunna anmäla konto behöver du identifiera dig med BankID och fylla i arbetsgivarnummer 646288. Om du inte kan identifiera dig med BankID så kan du skriva ut blanketten och fylla i den manuellt och sedan skicka in den via post.

Länk till blanketten: https://www.nordea.se/Images/39-13125/anmalan-andring_lontagaruppgifter.pdf

Orginalet skickas till:

Nordea Löneservice, P1306, 10571 Stockholm

Eller lämnas in på närmaste Nordeakontor, vilket är i Värnamo. Blanketten måste vara Nordea tillhanda senast 30 bankdagar före löneutbetalningsdag.

Du får en utbetalningsavi hemskickad på posten. Du löser sedan in utbetalningsavin på närmaste Nordeakontor (i Värnamo) och ber dem att föra över pengarna på förälderns konto.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i sommar

Måndag:

08.00-16.00

Tisdag:

08.00-16.00

Onsdag:

08.00-16.00

Torsdag:

08.00-16.00

Fredag:

08.00-16.00

Andra öppettider kan förekomma i samband helgdagar.