Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Arbetsmarknadsenheten

Här hittar du information om arbetsmarknadsenheten.

Vad är Arbetsmarknadsenheten?

Vi kan ge stöd till dig som vill hitta arbete eller börjar studera. Du som är arbetsgivare och behöver arbetskraft kan också kontakta oss.

Hos oss får du möjlighet att höja din kompetens genom bland annat praktik, kortare utbildningar och/eller åtgärdsanställningar.

Vilket stöd som erbjuds baseras på dina behov och förutsättningar. Din resa hos oss börjar alltid med en kartläggning där vi går genom din arbetslivserfarenhet, din utbildning och dina färdigheter. Vilka aktiviteter som du kommer att delta i bestämmer vi tillsammans, utifrån dina förutsättningar och de möjligheter till stöd som finns.

För att du ska kunna ta hjälp av våra insatser ska du vara bosatt i Gislaveds kommun och arbetslös. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Enheten för Ekonomiskt bistånd.

Vi samarbetar med

 • Kommunala verksamheter
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Centrum för Livslångt lärande
 • Finnvedens samordningsförbund
 • Region Jönköpings län

I behov av arbetskraft?

Är du arbetsgivare och i behov av arbetskraft? På sidan Stöd till dig som arbetsgivare kan du hitta mer information.

Vad kan arbetsmarknadsenheten hjälpa dig med?

Inskrivning

Det första som händer när du blir anvisad till AME är att du får komma på ett inskrivningssamtal. I samtalet får du veta mer om verksamheten, samt att du blir tilldelad en arbetsmarknadscoach.

Kartläggning

Du och din arbetsmarknadscoach träffas för att göra en kartläggning, där ni utforskar vad du har för mål och drömmar samt vad som är dina styrkor och resurser.

Handlingsplan

Efter kartläggningen görs en handlingsplan tillsammans med dig. Tanken är att handlingsplanen ska leda till att du kan komma i arbete eller börja studera. Vilken insats du kommer delta i kommer du och din coach på AME överens om i din handlingsplan

Arbetsmarknadscoachen kommer finnas vid din sida under processen för att följa upp och stötta. Stödet du får är alltid individuellt anpassat. Det viktiga är att det är du som individ som är i fokus och att du får hjälp utifrån dina förutsättningar.

På AME finns olika insatser som du kan delta i. Dessa insatser är riktade antingen mot jobb eller studier. Exempel på insats kan vara:

 • Coachande samtal
 • Studiebesök
 • Arbetsprövning/träning
 • Praktik
 • Kompetenshöjande insatser
 • Stöttning vid CV-skrivande och jobbsök
 • Information om vägar till studier/utbildning

På Jobbcenter finns det möjlighet att pröva på flera olika arbetsuppgifter. Du kan exempelvis jobba med olika packning- och monteringsjobb som vi gör på uppdrag av olika företag i Gislaved eller med att renovera kommunens möbler. Vi driver även ett café på kommunhset och ansvarar även för kommunens möbelförråd.

Du som behöver träna dig på svenska språket kan få lära dig yrkessvenska samtidigt som du arbetar praktiskt.

På Kunskapscenter har vi kompetenshöjande kurser för våra deltagare, till exempel:

 • Teoretiska kurser
 • Jobhunting
 • Karriärvägledning
 • Praktiskt språk
 • Körkortsteori

Samverkansteam Finnveden kan hjälpa dig som är långtidsarbetssökande

Samverkansteam Finnveden finns till för dig som behöver hjälp i din rehabiliteringsprocess för att kunna delta i ordinarie insatser för att nå målet arbete eller studier. Teamet består av representanter från kommunens arbetsmarknadsenhet, enheten för ekonomiskt bistånd, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Jönköpings Län. Vi erbjuder dig möjlighet till kartläggning, utredning och verksamhet i form av arbetsprövning, aktiviteter med inriktning mot personlig utveckling eller andra aktiviteter av arbetslivsförberedande karaktär.

Syfte med Samverkansteamet

Vårt syfte är att förkorta och förebygga sjukskrivning, förkorta tiden med offentlig försörjning, förebygga passivitet och efter genomförda insatser är målet att du närmat dig arbete eller studier.

Vem kan få hjälp?

 • Du kan få hjälp av teamet om du har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Du kan också få hjälp om du långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller om du får aktivitetsersättning.
 • Om du under en längre tid varit beroende av bidrag eller om du tidigare haft ett behov rehabilitering i samverkan.
 • Om du har mål om att komma i arbete eller studier och är aktivt delaktig i processen.
 • Om du inte har några medicinska eller sociala hinder som hindrar de arbetsförberedande/arbetslivsinriktade insatserna.
 • Du bör inte heller ha något aktivt missbruk som kan påverka rehabiliteringsprocessen

Om du är intresserad behöver din handläggare på kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Regionen skicka en remiss till Samverkansteamet.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.