Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Anmäla sanering av PCB

Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett svårnedbrytbart ämne som förbjöds på 1970-talet. Det användes bland annat i olika byggprodukter som till exempel mjukgörare i fog- och golvmassor. Ämnet är skadligt för både människor och miljö. Du som fastighetsägare är ansvarig för att inventera och sanera PCB i en byggnad.

Vilka byggnader och anläggningar måste inventeras?

I Sverige finns det fortfarande äldre fastigheter med fog- och golvmassor som innehåller PCB. Ämnet kan också finnas i isolerrutor, kondensatorer och i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv. Alla byggnader som är byggda eller renoverade mellan åren 1956–1973 ska inventeras. Enda undantaget är småhus och villor som används som bostadshus.

Vad ska fastighetsägaren göra?

Fastighetsägaren är ansvarig för att utreda om PCB förekommer i byggnader på fastigheten. För att genomföra detta ska fastighetsägaren följa tre steg:

1. Utför inventering med nödvändiga provtagningar

Inventeringen kan genomföras med egen kompetens eller med hjälp av en konsult. Personen som utför provtagningarna ska ha behörighet.

2. Redovisa inventeringen till bygg- och miljöförvaltningen

Redovisa resultatet av inventeringen. till bygg- och miljöförvaltningen oberoende av om PCB påträffats eller inte. Vid halter som uppgår till 500 ppm krävs omedelbar sanering. Vid halter mellan 50-500 ppm kan sanering genomföras i samband med renovering eller rivning.

3. Sanera och dokumentera

En anmälan om PCB sanering ska skriftligen skickas in till bygg- och miljöförvaltningen i god tid dock senast tre veckor innan start. Vid upphandling av sanering är det viktigt att kontrollera att de personer som ska genomföra saneringen har behörighet.
Miljöenheten granskar anmälan och tar beslut om sanering. Om anmälan inte är komplett, kan vi vilja att du skickar in ytterligare uppgifter.

Saneringen får inte påbörjas innan du fått ett beslut från oss.

En slutrapport ska sammanställas tillsammans med saneringsdokumentation och skickas in till kommunen senast två månader efter avslutad sanering.

Läs mer om PBC, inventering och sanering på Naturvårdsverkets hemsida.

Avgifter för anmälan och inventering

Du får betala en avgift när du anmäler inventeringen och saneringen.

Blanketter

Anmälan om PCB- sanering Pdf, 156.8 kB.

Inventering av PBC i byggnad Pdf, 153.3 kB.

Saneringsdokumentation Pdf, 161.7 kB.

Slutrapport Pdf, 113.2 kB.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.