Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Larma alltid Räddningstjänsten vid allvarligt pågående utsläpp till vatten, luft eller mark. Ring 112 och kontakta först därefter miljöskydd på miljöenheten som du når via kontaktcenter.

Vid utsläpp eller olycka som kan påverka kommunens dricksvatten, dagvatten eller spillvatten: Kontakta VA-avdelningen.

Sker driftstörningen utanför kontorstid: kontakta XXX

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Driftstörning

Om det har skett en driftstörning, avvikelse eller olycka på din verksamhet som kan innebära risk för hälsa eller miljön, så ska du genast rapportera det till kommunen.

Om driftstörning

När något i verksamheten inte fungerar som vanligt måste du rapportera det till miljöskyddsavdelningen. Rapporteringen är en del av egenkontrollen. Du är skyldig att anmäla driftstörning om det är kommunen som är tillsynsmyndighet för din verksamhet. Lagkravet gäller de verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt, men även övriga verksamheter bör göra en anmälan.

Rapportering ska göras redan vid misstanke om att störningen kan medföra en risk för hälsa eller miljö. Som verksamhetsutövaren bör du inte avvakta kunskap om den verkligen har orsakat en skada eller inte.

Exempel på driftstörningar:

 • Överskridande av gränsvärde eller begränsningsvärde.
 • Överskridande av riktvärde.
 • Okontrollerat utsläpp till luft, mark, eller vatten, dag- eller spillvatten (till exempel reningsutrustningen ur funktion, oljeutsläpp, olyckshändelse, tankhaveri eller liknande).
 • Brand, rökutsläpp - för omgivningen synliga, onormala utsläpp.
 • Onormalt buller.
 • Kontrollerat, planerat överutsläpp (till exempel utsläpp av avloppsvatten vid underhållsarbete).

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras omgående, bland annat av följande skäl:

 • Skyddsåtgärder kan behöva vidtas.
 • Viss provtagning eller annan uppföljning kan behöva göras. För vissa driftstörningar kan det vara aktuellt med en efterföljande sanering.
 • Om orolig allmänhet hör av sig till myndigheten behöver vi vara uppdaterade.
 • Allmänheten och andra berörda kan behöva informeras.
 • Det är viktigt att information om driftstörning kommer in, även på sikt, för att förhindra att problemet uppstår igen, minska dess konsekvenser eller upptäcka eventuella systemfel.

Risk för markförorening

Om det finns risk för markförorening ska en anmälan göras enligt miljöbalkens 10 kapitel som styr bestämmelser om förorenade områden och sanering. Det är verksamhetsutövaren som har orsakat föroreningen som i första hand är ansvarig för att avhjälpa skadan. Läs mer om anmälan om sanering av förorenad mark.

Skriftlig redogörelse

Efter att information lämnats om driftstoppet kan denna blankett används som underlag vid skriftlig redogörelse.

Anmälan om driftstörning Pdf, 134.4 kB.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.