Gislaveds kommun logotyp

Den här nyheten är äldre än ett år.

Flera verksamhetsbesök för ny chef på jobbet!

Senast uppdaterad 04 maj 2023

Anna Fritzheimer arbetar sedan i höstas som verksamhetschef i kommunen och har under sina första sex månader besökt en rad olika verksamheter för att lära sig mer om sin nya arbetsplats.

Hur är det att komma som ny chef till kommunen? I oktober förra året började Anna Fritzheimer, kommunens nya verksamhetschef för individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd hos oss. För att lära känna de verksamheter hon har ansvar för har Anna ägnat mycket av sin första tid åt att besöka de olika enheterna, som finns utspridda över kommunen.

– Mina första månader har varit helt fantastiska. Gislaveds kommun är en mycket trevlig kommun att arbeta inom. Det finns en positiv och inkluderande kultur. Kollegor stöttar varandra såväl inom förvaltningen som över förvaltningsgränser, säger Anna.

Två av socialtjänstens verksamheter

Anna arbetar inom socialtjänsten och ansvarar för två olika områden som kommunen enligt lag är skyldiga att tillhandahålla insatser inom; individ och familjeomsorg samt funktionsstöd.

Individ och familjeomsorg förkortas i dagligt tal IFO och är en verksamhet som ger stöd och behandling under olika skeden i människors liv. Det kan handla om akuta insatser exempelvis tvångsomhändertaganden och myndighetsutövning men också om förebyggande arbete som behandlingsinsatser och information till skolor. Funktionsstöd ansvarar för insatser som individer med funktionsnedsättning har rätt till för att kunna leva sitt liv som andra och vara delaktiga i samhället. Funktionsnedsättning kan vara av intellektuellt, fysiskt eller psykiskt slag.

Spännande att leda ett stort och viktigt område

Anna har arbetat länge med myndighets- och socialtjänstfrågor. Förra våren hade hon arbetat 1,5 år som adjungerat råd och tillförordnad rådman (domare) vid kammarrätten och förvaltningsrätten i Jönköping och Växjö och stod inför valet att fortsätta på domarbanan eller återgå som chef inom socialtjänsten. 

– Eftersom jag trivs i chefsuppdraget och har många idéer om hur vi kan ytterligare förbättra vårt arbete inom socialtjänsten föll valet på chefsspåret. Uppdraget i Gislaved är intressant eftersom verksamhetsområdet innehåller både IFO och funktionsstöd och det kändes spännande och utmanande att leda det stora och viktiga området, säger Anna.

Lära känna den nya organisationen

Anna berättar att det som ny ledare är viktigt att bli välkomnad av kollegorna och medarbetarna, att få en god introduktion, att få tiden att lära känna organisationen men också mandatet att leda sin organisation. Därför har Anna lagt mycket av sin tid på att vara ute i verksamheterna. Genom besöken får Anna en större förståelse för de frågor och behov enhetscheferna lyfter, vilket fördjupar vårt samarbete och jag får ännu lättare att lyfta behoven vidare upp i organisationen när det finns behov av det.

– Jag vill besöka verksamheterna för att få en fysisk inblick i var och hur de arbetar samt möjlighet att få träffa medarbetarna. För mig innebär det att de inte bara blir verksamheter och personer på pappret utan att de ”finns på riktigt”. De får också möjlighet att träffa mig. Precis som jag vill att de ska vara ”verkliga” för mig, vill jag inte vara en verksamhetschef som de hört talas om men aldrig sett.

Hittills har Anna besökt 5 av 11 olika enheter och de är daglig verksamhet, enheten för vuxenstöd och integration, enheten för barn och familj, råd och stöd, enheten för psykiskt funktionsstöd samt enheten för barn och unga LSS.

– Verksamheten vi har här är omfattande och viktig! Jag ser fram emot att tillsammans med våra engagerade och kunniga medarbetare ytterligare utveckla våra insatser och framför allt det förebyggande arbetet, säger Anna.

Ett bildcollage med bilder på medarbetare som arbetar inom kommunen.

För varje verksamhetsbesök gör Anna ett bildkollage. Här efter besöket på Enheten för barn och familj, råd och stöd där hon bland annat besökte hvb-boendet Kastanjegården, stödboendet Ungbo och öppenvården.

De verksamheter som Anna hittills besökt

Daglig verksamhet

Målgruppen i Daglig verksamhet är personer med funktionsvariationer som kommer till verksamheten som deras dagliga sysselsättning. I kommunen har vi flera olika dagliga verksamheter exempelvis Skaparglädjen där brukarna med stöd av personalen syr amningskuddar, lunchpåsar, jul- och påskpynt med mer, Hagagatan som bland annat arbetar med olika monteringsarbeten och Mediagruppen som exempelvis gör en tidning och hjälper kommunens verksamheter med olika trycksaker.

Vuxenstöd och integration

Enheten för vuxenstöd och integration ger stöd till vuxna så som exempelvis missbruksbehandling och insatser vid våld i nära relation. Inom enheten finns myndighetsutövning, öppenvårdsinsatser och boende för personer med beroendeproblematik. Enheten ansvarar även för integrationsfrågorna där bland annat nyanlända kan få stöd av en integrationshandledare.

Barn och familj, råd och stöd

Enheten för barn och familj, råd och stöd erbjuder stöd och hjälp till barn och familjer genom öppenvårdsinsatser som exempelvis familjecentralen, föräldrastödjande insatser och ung individ dit ungdomar med missbruksproblematik kan vända sig. Enheten har även ett HVB-boende och ett stödboende.

Psykiskt funktionsstöd

Enheten för psykiskt funktionsstöd erbjuder stöd och hjälp till personer med psykisk funktionsnedsättning genom exempelvis boendestöd och personligt ombud som ger stöd i vardagslivet samt att stötta i kontakter med myndigheter. Enheten har även ett boende där de boende har tillgång till personal dygnet runt.

Enheten för barn och unga LSS

Enheten för barn och unga LSS erbjuder stöd genom korttidsvistelse för barn där de bland annat får miljöombyte och föräldrarna får avlastning, barnboende och gruppbostad för vuxna där de boende får möjlighet att bo och leva som andra utifrån sina förutsättningar.

Ytterligare ett bildkollage på medarbetare i kommunen.

Bildkollage från Annas besök på Enheten för barn och unga LSS.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.