Gislaveds kommun logotyp

Den här nyheten är äldre än ett år.

Kommunhuset en solig vinterdag.

Hot hör inte hemma i vårt samhälle

Senast uppdaterad 01 februari 2023

Under torsdagskvällens fullmäktigemöte ska ett dödshot ha uttalats mot kommunalrådet Marie Johansson. Det togs på högsta allvar och en polisanmälan gjordes. Polisen har upprättat en anmälan om hot mot tjänsteman som de arbetar vidare med.

Hot och hat mot förtroendevalda och tjänstepersoner utgör ett direkt hot mot vårt samhälles demokratiska grundprinciper och vår lagstiftning är i det avseendet väldigt tydlig. I vårt samhälle måste alla kunna känna sig trygga i att bära sina åsikter och ambitioner samt att kunna utföra sitt uppdrag.

Hot och hat får därför aldrig blir normalt och kan aldrig accepteras. Det drabbar enskilda individer, anhöriga och hämmar människors engagemang. Trakasserier, hat och hot motverkar det konstruktiva och öppna samtalet och bidrar till ökad polarisering.

Gislaveds kommuns invånare ska kunna känna en öppenhet och närhet till våra politiker och tjänstepersoner. Torsdagens händelse belyser nödvändigheten av en fortsatt balansgång mellan öppenhet/tillgänglighet och säkerhet/trygghet. Säkerhetsarbete är en prioriterad uppgift för kommunen och vi jobbar med såväl konkreta skyddsåtgärder i den fysiska miljön som brottsförebyggande arbete och informationssäkerhet.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.