Gislaveds kommun logotyp
Lokalpolisområdeschef Anders Sund tillsammans med kommunalråden Marie och Anton står vid ett bord i kommunhusets ljushall.

Lokalpolisområdeschef Anders Sund, Marie Johansson (S) och Anton Sjödell (M).

Kommun och polis har undertecknat nytt medborgarlöfte

Senast uppdaterad 02 juni 2023

Kommunen och Polismyndigheten lovar i ett förnyat medborgarlöfte att arbeta för att förebygga brott, stärka förtroendet för samhället och öka tryggheten för de som vistas och verkar i kommunen.

Måndag den 29 maj undertecknade kommunstyrelsens ordförande Marie Johansson (S) och lokalpolisområdeschef Anders Sund ett förnyat medborgarlöfte. Ett medborgarlöfte är en överenskommelse mellan polis och kommun om att genomföra aktiviteter och insatser för att skapa ett mer effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Överenskommelsen gäller från 29 maj och ett år framåt.

Till grund för medborgarlöftet ligger medarbetardialoger, tips från kommunens invånare och inhämtning av statistik samt information från polisens underrättelsetjänst.

– Jag är mycket glad över vårt gemensamma arbete med att förbättra tryggheten i kommunen. Det som beskrivs i medborgarlöftet stämmer väl överens med det vi ska jobba mot enligt den nyligen antagna kommunplanen där fokus bland annat ligger på förebyggande arbete bland barn och unga, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Varken polisens eller kommunens resurser är oändliga, men genom att samarbeta kan vi upptäcka problem tidigare och styra dem i rätt riktning, säger Anton Sjödell, (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Medborgarlöfte 2023

"Gislaveds kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott, öka förtroendet för samhället och öka tryggheten för boende, besökare och näringsliv i kommunen."

Ökad trygghet skapas genom att:

  • Fortsätta med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST) genom att återkommande ta fram aktuella och gemensamma lägesbilder. Vi ska arbeta för att utveckla de gemensamma lägesbilderna genom samverkan med fler aktörer i samhället och utveckla analyser och åtgärdsplaner kopplat till lägesbilderna.
  • Polisen och kommunen genomför olika typer av insatser på de platser som framkommer i lägesbilden, vilket leder till ökad trygghet och förebyggande av brott.
  • Genomföra olika typer av insatser och åtgärder riktat mot narkotikabrottslighet, våldsbrott, tillgreppsbrott, skadegörelse och trafikbrott.

Lokalpolisområdeschef, Anders Sund berättar om skillnaderna mellan årets och fjolårets medborgarlöfte:

– Vi arbetar förebyggande och långsiktigt vilket gör att vi inte ändrar så mycket i medborgarlöftet från förra året. Det är ungefär samma trygghets- och ordningsfrågor vi behöver fortsätta jobba med. Områden som narkotika, otrygghet och trafik är något som återkommer varje år och som invånare ofta vill prioritera. Även om polisen inte ser exempelvis trafik som ett enormt problem har invånarna stort inflytande i var fokus bör ligga, säger Anders Sund.

Förslag på åtgärder tas fram utifrån lägesbilden

Sedan 2021 arbetar kommunen utifrån arbetsmetoden EST som syftar till att ge en bild av läget i samhället genom gemensamma lägesbilder. Arbetet går ut på att olika aktörer i samhället, exempelvis polis, socialtjänst, skola och bostadsföretag, rapporterar in sin bild av läget. Utifrån lägesbilderna görs sedan en analys och förslag på åtgärder tas fram. Sådana åtgärder kan exempelvis vara ökad polisnärvaro i ett visst område eller informationsinsatser riktade mot en viss målgrupp.

Precis som förra året, innehåller årets medborgarlöfte fortsatt arbete med EST.

– Tidigare har vi varit mer specifika i medborgarlöftet om vilka insatser som ska göras och var. Men i och med arbetet med lägesbilden vill vi vara mer flexibla i våra löften. Dyker det upp ett problem som vi ser är angeläget att jobba med så kan vi göra det. Vi vill inte specificera exakta platser som vi ska befinna oss på eftersom det kan ändras under ett år, förklarar Andreas Sjöqvist, kommunpolis.

Ökad polisnärvaro har gett resultat

En annan del av medborgarlöftet för 2023 är att arbeta med att öka invånarnas förtroende för samhället. Arbetet påbörjades under våren och redan har insatsen gett positiva resultat berättar Anders.

– Vi har haft en målsättning det senaste halvåret att jobba mer i områden där förtroendet för samhället varit lägre och där man har upplevts inte vara bekväm med att prata med polisen. Den ökade polisnärvaron har redan gett positiva effekter, exempelvis på Trasten i Gislaved. Grupper som tidigare inte kontaktat polisen för att berätta saker som händer, gör det nu i större utsträckning. Det ser vi som ett konkret exempel på en förbättring som skett tack vare ökad närvaro, säger Anders.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.