1. Viktigt meddelande: Fältövning vid Bolmen
Gislaveds kommun logotyp
mynt i tre högar. ur varje hög blommar det upp skott från frö.

Regelverk på gång för bidrag till föreningsdrivna samlingslokaler

Senast uppdaterad 07 december 2023

Kommunstyrelsen har beslutat om ett regelverk för bidrag till föreningar som äger och ansvarar för driften av en utpekad samlingslokal. I samband med det beslutade kommunstyrelsen även om att upphäva det tjugo år gamla beslutet om den så kallade 10-taxan.

Bidragsreglerna kommer börja gälla från och med den 1 januari 2024 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om dem den 14 december. Anledningen till att man har tagit fram ett tydligt regelverk är att skapa en rättvis och tydlig fördelning av driftsbidragen till föreningarna för deras samlingslokaler.

Från och med januari 2025 upphäver man också den så kallade 10-taxan. Denna typ av taxa finns inte i någon annan kommun i länet och innebär i korthet att kommunen har subventionerat kostnaden att hyra en samlingslokal med 90 procent. 10-taxan kommer att fasas ut under en övergångsperiod på tre år. Pengarna som 10-taxan genererat kommer tillföras samlingslokalernas driftsbidrag.

Ladda hem förslaget till regelverk för föreningsdrivna samlingslokaler Pdf, 138.6 kB.

Utredning visar på otydliga regler

Inför kommunstyrelsens beslut som togs den 6 december har en utredning gjorts. Den visar att det har varit svårt att förstå hur driftsbidrag till föreningarnas samlingslokaler fördelats ut och att det har saknats tydliga regler.

Utredningen visar också att de samlingslokaler som finns idag är ojämnt fördelade sett till hela kommunens yta, och pekar ut i vilka områden samlingslokaler bör finnas.

Önskar att det ska bli lättare att söka

En arbetsgrupp från kommunen har även pratat med föreningar som idag får bidrag för att driva sina samlingslokaler. Föreningarna är tydliga med att bidraget är viktigt för att hålla igång lokalerna och för att deras verksamhet ska fungera. De framhåller även att det är svårt att förstå hur man ansöker om bidrag och hur pengarna fördelas ut. Föreningarnas önskan är att det blir enklare att ansöka om bidrag till deras samlingslokaler och att det ska bli lättare att förstå hur kommunen fördelar ut pengarna.

- Samlingslokaler spelar en viktig roll för det lokala föreningslivet och utgör viktiga mötesplatser, särskilt i områden och orter utan affärer eller offentlig service. Därför känns det extra bra att vi nu beslutar om ett nytt regelverk som både är robust rent juridiskt och är baserat på vad föreningarna faktiskt efterfrågar, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ska beslutas om i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut om regelverk för föreningsdrivna samlingslokaler ska nu tas upp och beslutas om i kommunfullmäktige den 14 december.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.