Gislaveds kommun logotyp

Elever från Musikskolan, Scenverstan och Gislaveds danstudio stod för underhållningen under kvällen.

Uppvaktning av pristagare och stipendiater 2023

Senast uppdaterad 22 december 2023

Varje år delar vi ut ett antal priser och stipendier. Alla pristagare uppmärksammas i samband med årets sista sammanträde för kommunfullmäktige.

Under kvällen tackades även alla politiker som varit förtroendevalda i 25 år. Pristagare och stipendiater samlades tillsammans med förtroendevalda i kommunhusets ljushall. Det bjöds på julmat och underhållning av elever på Musikskolan, Gislaveds dansstudio och Scenverkstaden.

Kulturstipendium 2023

Kulturstipendiet utgår i form av bidrag för utbildning och fria studier till den som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom skilda kulturområden. Kulturstipendiet kan även utgå för att uppmuntra och stödja projekt och insatser av nyskapande karaktär.

2023 års stipendium tilldelas Julia Carlsson som får 10 000 kronor.

Julia Carlsson

Julia är uppvuxen i Gislaved och har dansat i Gislaveds dansstudio. Hon tilldelas årets kulturstipendium som kan bidra till kunskap och utveckling inom det egna utövandet. Stipendiet går till att kunna delta i workshops eller annan fortbildning inom dans och danshistoria. Stipendiet bidrar till att förutsättningar skapas för att inhämta ny inspiration.

Kulturpris 2023

Kulturpriset kan delas ut till en person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Grupper, föreningar eller institutioner som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv är också behöriga att lämna ansökan.

Kulturpriset 2023 har tilldelats Teatergruppen PRO i Gislaved som får 10 000 kr.

Teatergruppen PRO i Gislaved

Med intresse för teater och skådespeleri samlades gruppens deltagare i en studiecirkel. Teatergruppen har nu framfört sin egenskrivna teaterföreställning full av humor och glädje. Genom sin verksamhet når teatergruppen i PRO Gislaved en bred publik, stärker och inspirerar till deltagande i Gislaveds kulturliv.

Hela gruppen tar emot årest kulturpris

Teatergruppen PRO i Gislaved tog emot årets kulturpris av Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och Jenny Axelsson, samhällsutvecklingschef.

Hållbarhetsstipendium 2023

Gislaveds kommun hållbarhetsstipendium är avsett att belöna eller stimulera insatser, åtgärder och kunskaper inom hållbar utveckling. Med hållbar utveckling menas insatser, åtgärder och kunskaper för att stärka den ekonomiska, ekologiska eller sociala hållbarheten. Stipendiet inrättades 2021.

Kök och Städ vid Stora Segerstads Naturbrukscentrum tilldelas Gislaveds kommun hållbarhetsstipendium år 2023 för sitt arbete med hållbarhet, med följande motivering:

Kök och Städ har genom personalens egna initiativ visat eleverna sätt att leva mer hållbart. Genom sina egna initiativ inspirerar och utbildar de eleverna i medvetna val och återbruk, samtidigt som verksamheten i sig genom deras arbetssätt och metoder också blir mer hållbar. Genom att medvetet ta steg mot en mer hållbar vardag, både vad det gäller mat, transporter, andra inköp samt återbruk av material visar arbetsgruppen på en framsynthet och är förebilder för gymnasieeleverna som är vår nästa generation vuxna.

Kök och Städ vid Stora Segerstads Naturbrukscentrum tilldelas årets hållbarhetsstipendium år 2023.

Priset delades ut av Marie Johansson, (S), kommunstyrelsens ordförande och Stefan Eglinger, kommundirektör.

Arkitekturpris 2023

Bygg- och miljönämnden har instiftat en utmärkelse som ska belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen. Priset har delats ut årligen sedan 2005. Priset kan delas ut till en nybyggnad eller till ett väl genomfört restaurerings- eller ombyggnadsprojekt som representerar god arkitektur. Utmärkelsen kan också tilldelas byggnadsverk som bidrar till en god samhälls- eller landskapsbild samt parker och andra anläggningar.

Det viktiga är att byggnadsverket tillför, tillvaratar eller utvecklar arkitektoniska kvalitéer som förskönar kommunen. Priset består av en bronsplakett, ett diplom och äran.

Bygg- och miljönämnden har beslutat att Gislaveds kommuns utmärkelse för god arkitektur 2023 tilldelas:

Industribyggnaden på fastigheten Lida 1:15 i Burseryd

Byggherrar och fastighetsägare: Bäckegårds List AB
Arkitekt: BSV Arkitekter & Ingenjörer AB

Industribyggnaden vid Bäckegårds List i Burseryd utgör ett lyckat exempel på modern arkitektur väl förankrad i historia och plats i harmoni med verksamhetens karaktär. Den långsträckta träklädda utbyggnaden är placerad så att den utgör en förstärkt ryggrad för de befintliga byggnaderna som likt årsringar har vuxit ut inom området. Den stora hallen avslutas norrut med en mindre matsalsbyggnad som med lustfylld och varierad fönstersättning blir som pricken över i:et.

Valet att klä byggnaden med egenproducerad värmebehandlad träpanel var enkelt för byggherren då materialet utgör en stor del av deras produktion. Trävaror handplockade för bästa resultat, sparsmakade och noggrant utförda detaljer ihop med en intressant fasadkomposition, skapar en modern industribyggnad som kännetecknas av hållbara lokalt producerade trävaror. Kulör, skala och materialval kompletterar det omgivande industrilandskapet. En känsla för sparsmakade detaljer, noggranna materialval och skickligt hanterverk präglar upplevelsen. Arbetet är utfört på ett sådant sätt att industribyggnaden, byggherren Bäckegårds List AB och dess arkitekt BSV Arkitekter & Ingenjörer AB tilldelas Gislaveds kommuns arkitekturpris 2023.

Hedersomnämnande: Nordiska Plast AB med arkitekt Accent arkitekter Värnamo

Bygg- och miljönämnden kan också dela ut ett hedersomnämnande till byggnadsverk som man tycker förtjänar lite extra uppmärksamhet vilket också nämnden har gjort i år.

Industribyggnaden vid Nordiska Plast i Gislaved utgör ett bra exempel på hur ett medvetet materialval och en omsorgsfull fasadkomposition kan tillföra mervärden och knyta samman gammalt och nytt. Nybyggnaden omfattas delvis av in- och utlastning av gods. Nordiska Plast ser ytan som en av entréerna till deras anläggning som man vill ska vara välkomnande och trevlig. Stora generösa fönsterglas öppnar visuellt upp mellan inne och ute och speglar de resliga tallarna i omgivningen.

Plåtkassetternas kulör och stående rutmönster ihop med de generösa glasytorna skapar intressanta konstraster med omgivningen som bidrar till en inbjudande känsla.

Arbetet är utfört på ett sådant sätt att industribyggnaden, byggherren Nordiska Plast AB och dess arkitekt Accent arkitekter tilldelas ett hedersomnämnande 2023.

Uppvaktning av idrottsprestationer

Kommunen har sedan några år tillbaka uppvaktat framstående idrottsprestationer. För att kunna uppvaktas för en individuell prestation måste personen tillhöra en förening som finns upptagen i fritid- och folkhälsas föreningsregister eller vara bosatt eller född och uppvuxen i Gislaveds kommun och/eller ha bestående relationer till hemorten. Följande personer uppvaktades under kvällen för sina idrottsprestationer under 2023.

Annelie Lundell, bangolf

Annelie Lundell från Bangolfklubben Malmö, för framstående idrottsprestationer inom bangolf som resulterade i NM (Nordiska mästerskap) guld i lag i Finland i april och Mixed-SM-guld i lag i Jönköping i oktober.

Martin Lundell, bangolf

Martin Lundell från Hjelmsjö Bangolfklubben, för framstående idrottsprestationer inom bangolf som resulterade i Mixed-SM-guld i Jönköping och SM-guld i lag i Eskilstuna i januari. Priset togs emot av Annelie Lundell.

Adam Axelsson, padel

Adam Axelsson från Spitans Padelklubb i Ödåkra, för framstående idrottsprestationer inom padel som resulterade i Senior SM och P18 SM i oktober.

Uppvaktning av idrottsprestationer

Annelie Lundell, Niclas Palmgren och Adam Axelsson.

Förtroendevald 25 år

Niclas Palmgren (M), Lennart Kastberg (KD), Fredrik Johansson (S) och Jörgen Karlsson (S) uppvaktas eftersom de har varit förtroendevalda i 25 år.

Förtroendevald 25 år

Niclas Palmgren (M), Lennart Kastberg (KD), Fredrik Johansson (S) och Jörgen Karlsson (S).

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.