Gislaveds kommun logotyp
tre olika höga staplar av mynt. Ur varje stapel växel en grön liten växt.

Så här ska effektiviseringskravet på 20 miljoner fördelas

Senast uppdaterad 12 januari 2024

Nu har kommunstyrelsen beslutat om hur effektiviseringen på 20 miljoner kronor för 2024 ska fördelas.

Som många kommuner och regioner i landet står även Gislaved inför ekonomiska utmaningar under 2024. När kommunfullmäktige i oktober förra året beslutade om budgeten för 2024 bestämde man därför bland annat om förändrade finansiella mål. Man planerar även för ett underskott på 34 miljoner kronor, pengar som kommer tas från kommunens resultatutjämningsreserv.

I budgetbeslutet fanns även ett kommungemensamt effektiviseringskrav om 20 miljoner kronor för 2024. Fullmäktige bestämde däremot inte hur effektiviseringen ska fördelas utan gav kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med nämnderna göra fördelningen.

Förslaget till fördelningen av de 20 miljonerna har hanterats utifrån ett helhetsperspektiv för att hitta gemensamma lösningar. Syftet har varit att fokusera på åtgärder som varar över tid istället för kortsiktiga lösningar. Beslutet ger nu uppdaterade ekonomiska förutsättningar för nämndernas verksamheter för 2024 och kommer att följas upp i ordinarie uppföljningsprocesser.

Så här fördelas effektiviseringskravet per nämnd

Kommunstyrelsen: 5,16 miljoner kronor
Utbildningsnämnden: 5,35 miljoner kronor
Socialnämnden: 4,69 miljoner kronor
Samhällsutvecklingsnämnden: 4,66 miljoner kronor
Räddningsnämnden: 116 tusen kronor
Bygg- och miljönämnden: 26 tusen kronor

Fotnot: Summeringen motsvarar cirka en procent av nämndernas totala budget som är på knappt två miljarder.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.