Gislaveds kommun logotyp

Marie Johansson och Anders Sund.

Ökat fokus på unga i medborgarlöftet för 2024

Senast uppdaterad 25 april 2024

Kommunen och polisen har undertecknat ett nytt medborgarlöfte för 2024 ­– denna gång med större fokus på förebyggande arbete bland unga.

Onsdagen den 24 april undertecknade kommunstyrelsens ordförande Marie Johansson (S) och lokalpolisområdeschef Anders Sund ett förnyat medborgarlöfte. Ett medborgarlöfte är en överenskommelse mellan polis och kommun om att genomföra aktiviteter och insatser för att skapa ett mer effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

– Jag är jätteglad över det goda samarbetet som kommunen har med polisen. Vi har båda som mål att skapa ett bättre samhälle, och behöver också ha en gemensam agenda och riktning för att ta oss dit. Med medborgarlöftet sätter vi verkligen det på pränt, säger Marie Johansson (S).

Fokusområden i medborgarlöftet 2024

Medborgarlöftet grundar sig i polisens och kommunens gemensamma lokala lägesbild, medborgar- och medarbetardialoger, tips från kommuninvånare samt inhämtning av statistik och information från polisens underrättelsetjänst.

Det övergripande målet är att förebygga brott och öka tryggheten bland kommunens invånare. I medborgarlöftet för i år kommer kommunen tillsammans med polisen även arbeta mer fokuserat med följande områden:

  • Narkotikabrott, med fokus på unga
  • Rekrytering av unga till kriminella miljöer
  • Trafik
  • Bedrägerier

Överenskommelsen gäller från 24 april och ett år framåt. Löftet följs upp och förnyas inför nästa år när nya dialoger är genomförda och ny information är inhämtad.

Extra fokus på förebyggande arbete bland unga

Utifrån de gemensamma lägesbilderna, dialoger med invånare och statistiken ser man idag ett ökat problem med unga personer som lockas in i en kriminell livsstil. Arbetet med att förebygga detta kommer att vara kommunens och polisens främsta fokus i år, berättar Anders Sund.

– Medborgarundersökningar och statistiken visar att det finns mycket oro för unga och kriminaliteten bland dem. Där kommer vi lägga fokus på att bryta mönstren och jobba förebyggande. Varken vi inom polisen eller kommunen har själva de verktyg som krävs för att skapa en förändring, utan vi behöver jobba tillsammans för att komma framåt, säger Anders Sund.

Utöver ett ökat fokus på unga kommer man även fortsättningsvis arbeta tillsammans för att motverka bedrägerier samt för att öka trafiksäkerheten.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.