Gislaveds kommun logotyp
Drönarfoto över centrala Gislaved

Ny studie lyfter fram vägar till positiv områdesutveckling av Trasten

Senast uppdaterad 26 april 2024

Nu presenteras ett antal åtgärdsförslag som ska bidra till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Kommunen har under våren anlitat stiftelsen Tryggare Sverige för att genomföra en studie kopplat till bostadsområdet Trasten. I arbetet har det gjorts en genomgång av tidigare kommunala och polisiära åtgärder i området. Utöver det ges förslag på åtgärder för vidare positiv områdesutveckling.

- Vi vill skapa en hållbar och positiv utveckling av bostadsområdet och andra bostadsområden i kommunen, säger Eva Gardelin-Larsson, biträdande kommundirektör. Genom att granska vad som fungerat tidigare och vad som inte gjort det, kan vi planera våra nästa steg på ett bättre sätt.

Flera åtgärdsförslag presenteras

Studien har belyst vikten av att förstå de underliggande orsakerna till de utmaningar som finns i bostadsområdet. Resultatet visar på behovet av sociala insatser så som föräldrastöd, skolrelaterade program och arbetsmarknadsinitiativ för att bland annat förebygga den socioekonomiska sårbarheten. Studien rekommenderar även att en omfattande lägesbild som inkluderar orsaksanalys och åtgärdsplaner tas fram, vilket skapar förutsättningar för kommunen att kunna genomföra mer precisa och riktade insatser.

Studien betonar också vikten av ökad närvaro och engagemang från såväl kommunens som polisens sida men även från andra samhällsaktörer. Sedan en tid tillbaka finns redan en större närvaro i bostadsområdet. Bland annat har polisen arbetat för ökad närvaro och kommunen har sedan början av året även startat den så kallade soc-lotsen. Genom soc-lotsen finns representanter från socialtjänsten tillgängliga onsdagar mellan 14.00-16.00 på Framtidscentrum som ligger i bostadsområdet. Dit kan man komma med allmänna frågor och få stöd, stöttning och hänvisning. Samtidigt behöver närvaron i området stärkas än mer. Man behöver också arbeta tätare med lokala aktörer som kan bidra till en tryggare miljö.

Samarbeta med andra kommuner

Genom att öppna upp för samverkan och samarbete med andra kommuner kan arbetet också utvecklas. Flera kommuner i Sverige har liknande förutsättningar och står inför liknande utmaningar. Det kan finnas en tendens att kommuner jobbar i sina egna spår men genom att kroka arm med varandra och dela kunskap sinsemellan kan vi komma längre i vårt förebyggande arbete.

Nya insikter för framtida satsningar

Den genomförda studien ger kommunen ny insikt och de föreslagna åtgärderna kommer nu att ligga till grund för framtida insatser i såväl Trasten som andra bostadsområden, där kommunen kommer att arbeta tillsammans med invånarna för att skapa en tryggare och mer inkluderande miljö.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.