Gislaveds kommun logotyp

2023 mer utmanande än väntat

Senast uppdaterad 30 april 2024

Förra året kantades av inflation, höga räntor och energipriser. Trots det har kommunen överlag levererat våra grunduppdrag och mål med god kvalité, men till höga ekonomiska kostnader. Det går att konstatera när årsredovisningen beslutats om av kommunfullmäktige under måndagskvällen.

Förra året blev ett ekonomiskt mer utmanande år än vad som var väntat. Läget, med hög inflation och därmed ökade kostnader gjorde det svårare att sätta rätt prognoser. Det medför när man summerat 2023 att kommunen gjorde ett minusresultat på totalt 15 miljoner kronor.

- Utifrån den omvärldsanalys kommunen gjorde i början på mandatperioden såg vi att det låg utmaningar vid horisonten. Hur snabbt och kraftfullt de skulle närma sig var dock svårare att förutse. Det tror jag att många invånare också kan känna igen sig när det kommer till sin privatekonomi, säger ekonomichef Anders Olsson.

Upprätthåller ändå en god grundekonomi

Trots att kommunen gör ett minusresultat för 2023 finns i botten en god grundekonomi, berättar Anders. Det har varit ett besvärligt ekonomiskt år men kommunens verksamheter har på ett ansvarsfullt sätt hanterat det. Utan prioriteringar som gjorts och att ständigt hitta smartare sätt att arbeta på hade minusresultatet troligtvis varit större, menar Anders.

Positiva satsningar genomförts

Under 2023 har det ändå genomförts ett antal positiva satsningar. Exempelvis togs första spadtaget för nybyggnationen av Sörgårdens förskola i Gislaved. I Broaryd pågår också renoveringen av Klockargårdsskolan. Utöver dessa har också andra viktiga planer och överenskommelser gjorts som får effekt längre fram. Exempelvis har kommunen och polisen i ett samarbete ingått en överenskommelse för att tidigt upptäcka och förbygga missbruksproblematik. Och under hösten 2023 fick man ut planförslaget för utveckling av Gisleområdet i Gislaved som möjliggör bygget av ny simhall. Dessutom anordnades kommunens första minoritetsdag där den färgstarka sverigefinska kulturen stod i centrum med allt från bastumusikal och finska delikatesser till bastubad.

Tufft ekonomiskt 2024 – men det finns ljus i sikte

Anders Olsson berättar att även 2024 kommer att vara ekonomiskt utmanande år, där kommunen behöver hitta fler åtgärder för att ha en god ekonomisk hushållning. Samtidigt behöver kommunen fortsätta leverera god kvalité och en bra arbetsmiljö för alla medarbetare.

- Liksom många andra kommuner i Sverige har vi ett utmanande 2024 att ta oss genom, men därefter ser det ut att ljusna. Vi kan dock inte passivt vänta ut det utan behöver under året arbeta med ytterligare åtgärder för att få en god ekonomisk hushållning, säger Anders Olsson.

Anders berättar att flera bedömare tror att det från och med 2025 vänder och blir bättre ekonomiskt. Som kommun behöver vi arbeta långsiktigt och se förbi den lågkonjunktur som för tillfället råder.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.