Gislaveds kommun logotyp
Två leende kvinnor i olika ålder och bakgrund framför en blå husvägg.

Framtidstro och engagemang enligt medborgarrådet!

Senast uppdaterad 12 juni 2024

Som en del av kommunens 50-års firande har Medborgarrådet svarat på frågor om framtiden. Några av framtidsspaningarna är att skolan, arbetsmarknaden och det demokratiska landskapet kommer att se annorlunda ut i närtid, delvis tack vare digitalisering och AI.

Den senaste undersökningen som kommunens medborgarråd svarat på visar att det finns framtidstro och engagemang i kommunen. Eftersom kommunen firar 50 år fick Medborgarrådet svara på frågor om hur man ser på framtiden, både på 5 års sikt och 50 års sikt.

Ökat inflytande för invånare

Flertalet svarande utryckte en positiv framtidstro. De flesta tror att skolan och det demokratiska landskapet kommer att se annorlunda ut redan i närtid. Exempelvis tror många på ökad medvetenhet kring vikten av demokrati och att det blir större fokus på hur demokrati och inflytande fungerar inom kommunen. Medborgarrådet ser positivt på möjlighet till inflytande och hoppas inflytandet kommer att öka för kommuninvånare. Några menar att skolundervisningens roll är ännu viktigare för framtidens välfungerande demokrati och att kommuninformation måste nå alla, oavsett ålder och bakgrund.

Digitalisering och AI förväntas förändra flera områden

Teknologin och särskilt utvecklingen av AI kommer ha stor påverkan på både skola, sjukvård, arbetsmarknad och samhället i stort enligt många svarande. De flesta ser teknologisk utveckling som främst positivt och resonemanget kring arbetslivet handlar också om möjligheter för distansarbete och arbete inom nya branscher.

Oro kring landsbygdsutveckling, ekonomi och miljö

Medborgarrådets oro inför framtiden handlar främst om de små orternas framtid, miljöfrågor och ekonomin. Bland annat kretsar oron kring ekonomin exempelvis kring att man tror att resor blir dyrare. Oron kring miljön kopplas i enkätsvaren bland annat till oron om hur vindkraftparker etableras i kommunen eller hur strandnära lägen exploateras.

Service på mindre orter nyckel till attraktion

Framtidens servicenivå på landsbygden ser många som en väsentlig fråga för framtiden. Satsningar på mindre enheter och större spridning av investeringar är vägar framåt enligt flera svarande. Frågan om service på mindre orter ses som en nyckel för att kunna attrahera unga och barnfamiljer för att stanna eller flytta in till kommunen.

Svaren som inkom i undersökningen har sammanställts och analyserats, besök medborgarrådets sida på webben för att ta del av rapporten i sin helhet.

Fakta om undersökningen:

  • Medborgarrådet har totalt 97 medlemmar
  • 34 personer slutförde enkäten (svarsfrekvens 35%)
  • Något fler kvinnor än män svarade på enkäten
  • De flesta svarande var mellan 30 och 66 år
  • Endast två svarande var under 30 år
  • Det var vanligare att svarande bodde i tätorten än på landsbygden
  • Resultatet kan inte läsas som ett statistiskt underlag utan som kvalitativ undersökning.

Frågor om framtiden

Enkäten bestod av två större reflektionsfrågor. Frågorna var följande:

  • Hur kommer kommunen att förändras om 5 år och om 50 år?
  • Hur kan du påverka framtiden?

För att läsa rapporten om undersökningen besöker du medborgarrådets sida på webben

Vi söker dig som vill påverka kommunens utveckling

Framtidsdiskussioner behöver många röster. Kom gärna med i Medborgarrådet och få möjlighet att diskutera kommunens framtidsvisioner ännu mer till hösten.

Anmäl dig till medborgarrådet

Välkommen att utveckla nutiden och framtiden tillsammans med oss! För att delta i kommunens demokratidiskussioner anmäler du dig som deltagare i medborgarrådet. Det här gör du genom att besöka vår sida om medborgarrådet och därifrån anmäla dig via e-tjänst. Här kan du också läsa mer om vad en plats i rådet erbjuder.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.