Gislaveds kommun logotyp

Den här nyheten är äldre än ett år.

Marie Vinberg och Gustav Toll, hemtjänstmedarbetare

Marie Vinberg och Gustav Toll arbetar båda inom hemtjänsten i Gislaveds kommun.

Förändringar i hemtjänsten ger mer tid för brukare och högre effektivitet

Senast uppdaterad 08 juni 2023

De omfattande förändringar som gjorts inom kommunens hemtjänst har visat sig vara ett framgångsrecept. En närmare ledningsstruktur har inte bara lett till mer tid för brukare, utan även högre arbetsnöjdhet bland personal och minskade kostnader.

Samtliga mål uppfylldes

Det gjordes en översyn av ledningsstrukturen i kommunens hemtjänst i juni 2021. Den ledde till att två centralt placerade chefer (för 130 medarbetare) togs bort och istället ersattes av ett antal undersköterskor inom hemtjänsten. De fick därmed ta nästa steg och även bli chef för sin arbetsgrupp, som en del av sin tjänst.

Nu, två år senare, har kommunen låtit en extern part, undersökningsföretaget Ensolution, göra en uppföljning. Företagets rapport visar att alla projektets mål har uppfyllts. Alma Maslan är verksamhetschef vid socialförvaltningen och den som lett projektet.

– Genom att använda hemtjänstens totala resurser på rätt sätt, både ekonomiska och mänskliga, kan vi leverera en hög kvalité till våra brukare. Samtidigt har vi skapat verkliga utvecklingsmöjligheter för våra befintliga undersköterskor. Jag tror att det är en bra grund för en hållbar ledningsstruktur, säger Alma.

Ett nära ledarskap förbättrar arbetsmiljö och produktivitet

Förändringen i ledarskapet har lett till att hemtjänstpersonalen upplever en större uppskattning för sitt arbete och att cheferna har en bättre dialog med sina medarbetare om det som påverkar arbetsplatsen.

Uppföljningsrapporten visar även att hemtjänstpersonalen nu i högre utsträckning känner att de hinner med sina arbetsuppgifter. Dessutom har brukartiden, det vill säga den tid som personalen spenderar direkt med brukarna, ökat med 7 procentenheter från 64 % till 71 % under 2022 jämfört med året före.

Tabell över kostnad per brukare inom hemtjänsten som visar alla sveriges kommuner.Förstora bilden

Kostnaden per brukare är ett begrepp som används i Sverige för att mäta utförd hemtjänsttimme. Gislaveds kommuns ligger en bra bit under rikssnittet. (klicka på bilden för att göra den större)

Lägre kostnader och högre effektivitet

Genom att mäta ”kostnad per brukare”, KPB har man kunnat visa att hemtjänsten har blivit mer kostnadseffektiv och produktiviteten har förbättrats. Kostnaden för utförd hemtjänsttimme har minskat under 2022 jämfört med 2021 och ligger en bra bit under rikssnittet.

Stabilitet i personalstyrkan och fortsatt hög nöjdhet hos brukarna

Resultatet från uppföljningsrapporten visar även att brukarnöjdheten i kommunen ligger på 87 %. Delen som rör bemötande visar över 90 % i nöjdhet, vilket är högre än det nationella genomsnittet. Personalkontinuiteten har förblivit stabil. Det är i genomsnitt 14-15 olika medarbetare som en hemtjänsttagare, som har hjälp minst två gånger dagligen, möter under 14 dagar.

Åsa Dahlqvist är verksamhetschef på socialförvaltningen och en av de ansvariga för förändringarna.

– Hemtjänst är en komplex och rörlig verksamhet. När verksamhetens behov förändras är det viktigt att organisationen hänger med. Därför är det glädjande att förändringarna vi genomfört där första linjens chefer finns nära sina medarbetare fallit väl ut, säger Åsa.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.