1. Viktigt meddelande: Fältövning vid Bolmen
Gislaveds kommun logotyp
Medarbetare inom kommunen sitter i ett konferensrum och lär sig hur läkemedelsgivaren fungerar. på konferensbordet står ett 10-tal läkemedelsgivare.

Några av medarbetarna som lär sig hur läkemedelsgivaren fungerar.

Ökad självständighet och upplevd trygghet när läkemedelsgivare införs

Senast uppdaterad 19 mars 2024

Närmare 10 läkemedelsgivare håller nu på att placeras hemma hos brukare som har hemtjänst. Givaren hjälper brukaren att ta sin medicin vid rätt tidpunkt.

Socialförvaltningen i kommunen tar nu ytterligare ett steg inom det som kallas välfärdsteknik, alltså digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, delaktighet eller självständighet för en person. Genom införandet av läkemedelsgivare kan brukaren ta rätt dos medicin vid rätt tidpunkt, utan att vara beroende av vårdpersonalens schema.

Brukare och vårdpersonal utbildas

Under februari har berörd vårdpersonal utbildats och fått lära sig hur läkemedelsgivaren fungerar. I samband med att apparaten installerats hemma hos brukaren har personalen gett brukaren en introduktion och beskrivning över hur apparaten fungerar.

- Läkemedelsgivaren är användarvänlig och sköter sig själv. Den stöttar och påminner brukaren om att ta rätt medicin vid rätt tidpunkt, berättar Dzenita Bekric som till vardags arbetar som verksamhetsutvecklare inom sjuksköterskeorganisationen och är projektledare för införandet av läkemedelsgivarna.

Först ut är närmare tio brukare inom hemtjänsten

Denna typ av läkemedelsgivare är en bra lösning för många brukare. Sedan finns det brukare som av olika anledningar behöver få sin medicin på samma sätt som de får idag. Vilka personer som nu är aktuella att börja använda läkemedelsgivare har bestämts utifrån två delar, berättar Dzenita. Först har en bedömning gjorts utifrån funktionsförmåga, alltså vilka brukare som är lämpliga utifrån sin funktionsförmåga. Dessa brukare har därefter tillfrågats om de vill prova. Dzenita poängterar att ingen tvingas till en läkemedelsgivare.

- Det är viktigt att brukaren själv ger sitt samtycke och vill testa att använda läkemedelsgivaren, säger Dzenita.

Vinst för såväl brukare som hemtjänsten

Införandet av läkemedelsgivare har flera vinster. För brukaren innebär det en ökad självständighet och patientsäkerhet. När hemtjänsten inte behöver åka ut till brukaren enbart för att ge medicin, kan den tiden istället användas för att kvalitetssäkra övriga insatser.

- I samhället pratas det ofta om att vi måste jobba smartare, inte mer. När restiderna minskas kan hemtjänsten istället ge ännu bättre kvalité på de övriga insatser som våra brukare har. Då använder vi våra resurser och vår personal på ett bättre sätt, menar Dzenita.

Hon ser inte heller någon risk med att införandet av läkemedelsgivare skulle innebära att man får träffa hemtjänstpersonal mindre.

- De brukare som nu får en läkemedelsgivare hemma har själva velat ha en. Sedan tidigare finns det särskilda kriterier som grundar sig i vilket behov en brukare har. De som har behov av sällskap och social aktivering får den typen av insatser. Det är med andra ord alltid brukarens behov som avgör vilken insats som bedöms vara lämplig , säger Dzenita.

Implementeras och testas under 2024

I år ser man läkemedelsgivarna som ett test. Därefter ska man se hur det fungerat och bestämma vägen framåt.

- Slår det väl ut i år och vi ser att det finns ett behov eller önskemål från fler brukare så är tanken att vi kommer att utöka med fler läkemedelsgivare, berättar Dzenita.

En äldre kvinna står i sitt kök. På bänken står en läkemedelsgivare som hon håller på att få medicin ur.

Läkemedelsgivaren är enkel att använda. När det är dags att ta sin medicin talar den om det för dig. Som brukare trycker man på en stor knapp för att medicinen ska komma ut. Foto: Evondos

Så här fungerar läkemedelsgivaren

Givaren laddas med dosrullar som tillhandahålls av apotek och som ordineras av läkare. Det är en hög säkerhet genom att sjuksköterska och apotekare är huvudansvariga i hela processen.

När det är dags för brukaren att ta sin medicindos får den vägledning om vad den ska göra såväl genom talande instruktioner, ljudsignaler och skriftliga instruktioner som finns på enhetens skärm. På givaren sitter en stor knapp som brukaren trycker på för att läkemedlet ska komma ut i en förskuren liten påse. Om läkemedlet inte skulle tas efter flera påminnelser låses dosen in i enheten och vårdpersonal meddelas.

- Den modell som vi satsar på stödjer även videosamtal via skärmen som finns på enheten. Det är inget vi kommer att börja använda nu direkt, men möjligheten kommer att finnas i framtiden. Jag ser att det kan bli aktuellt i de fall brukaren själv skulle känna en ökad trygghet i att den tar sin medicin korrekt, berättar Dzenita.

Läkemedelsgivaren har också ett inbyggt batteri som håller i 24 timmar, utifall att det skulle bli strömavbrott i hemmet. På distans kan vårdorganisationen följa allt som sker i läkemedelsgivaren via ett speciellt vårdsystem. I systemet registreras alla uttag ur enheten, missade doser och även vem som fyllt på läkemedel i den och när.

Om välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person.

Välfärdstekniken ska utgå från kriterierna för god vård och omsorg som innebär att den är kunskapsbaserad, säker, tillgänglig, effektiv och jämlik samt utgår från individens behov.

Det finns många exempel på välfärdsteknik som kan förbättra livskvaliteten för äldre och personer med funktionsnedsättning:

  • Digitala trygghetslarm
  • Digitala låssystem
  • Digital tillsyn via kameror eller sensorer
  • Verktyg för kommunikation
  • Läkemedelsgivare
  • Mobila trygghetslarm
  • GPS-klockor
  • Personliga mobiltelefoner för digital dokumentation (för kommunens medarbetare)

Målet är att alla medborgare kan delta i det demokratiska samhället för att uppleva trygghet, delaktighet och självständighet utifrån den enskildes förutsättningar.
Brukare och patienter kan få välfärdsteknik som bistånd, genom förskrivning som hjälpmedel eller köpa dem själv på konsumentmarknaden.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.