Gislaveds kommun logotyp

Den här nyheten är äldre än ett år.

Dalenområdet med berget i fokus från ovan

Sprängningar på Dalen

Senast uppdaterad 23 februari 2023

Inom kort påbörjas sprängningar av det steniga partiet vid Dalenparken. Det här innebär vissa störningar i omgivningen.

Det så kallade "Dalenberget" har sanerats och ska sprängas bort inom de närmsta veckorna. Arbetet vid bostadsområdet Dalen beräknas pågå fram till mitten av april och du som är i närheten kommer märka av det både genom ökad ljudnivå och störningar i trafiken.

Buller och dämpade skakningar

Inför sprängningarna sker inledande borrningar som kommer bullra en del.

– Nu ska berget bort och vi börjar borra i mitten av nästa vecka. Jag vill flagga för att i samband med borrningen kommer det bullra ordentligt säger Gunnar Gustavsson, miljöingenjör på kommunen.

När de inledande borrningarna är färdiga och sprängningen påbörjas kommer det märkas mer i form av dämpade skakningar än kraftigt buller.

Förändrad trafiksituation under pågående arbete

Trafiksituationen förändras för både gång, cykel och biltrafikanter i samband med att arbetet pågår. Den enda vägavstäningen som sker är dock på Anderstorpsvägen i samband med sprängningarna.

– När sprängningarna sker stängs Anderstorpsvägen av, men det blir inga andra vägavstängningar. Däremot får du som tar dig igenom Dalenparken via gång eller cykel ta lite omvägar, säger Gunnar Gustavsson.

Trafikvakter i samband med sprängning

Bergsprängningarna är planerade till högst fyra gånger per dag och det är då Anderstorpsvägen stängs av. Trafiksituationen kommer att hanteras av trafikvakter för att se till att allt sker säkert. Parkeringsplatsen närmast berget kommer att stängas av under pågående arbete.

Berget som ska prängas bort

Forskare från Göteborgs universitet ska i samverkan med kommunen undersöka de olika bergarter som finns i berget.

Förändringar i Dalen

Det är kring 1 000 kubikmeter berg som ska sprängas bort på Dalen, och därefter ska stenarna forslas bort. Till att börja med läggs en grusyta men på sikt blir det sannolikt asfalterade parkeringsplatser där berget stått.

Undersökning av bergarter

Från början var planen att bygga bostäder på ytan där berget stått, men i samband med provtagningar uppvisades vissa föroreningar. Området är nu sanerat men det är inte aktuellt med bostadsbygge. I samband med arbetet ska forskare från Göteborgs universitet i samverkan med kommunen också undersöka de olika bergarter som finns i berget.

Stamrenovering senareläggs

Gislavedshus, kommunens lokala bostadsbolag, har beslutat att senarelägga arbetet med renoveringen av bostadshusen i Dalen med anledning av det ekonomiska läget. Arbetet som skulle omfattat omkring 180 lägenheter i sex huskroppar skulle ha startat nu i vår.

– Gislavedshus har, som alla andra, drabbats av ökade kostnader. Det är främst stigande räntor och skenande el- och energipriser som är orsaken. Vi måste se till helheten och fokusera på det löpande arbetet. Vår ambition är att bibehålla kvalitetsnivån på vardagsservicen till alla våra hyresgäster, säger Malin Larsson, vd på Gislavedshus.

Preliminär plan för arbetet med "Dalenberget"

Vecka 7 - förberedelser påbörjas

Vecka 9 - borrning påbörjas vilket innebär buller

Vecka 10/11 - sprängningsarbete som påverkar trafik

Vecka 11 och framåt - bortforsling av berg och iordningsställande av grusyta

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.