Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Trafikregler och säkerhet

Här hittar du information om kommunens arbete med trafiksäkerhet och åtgärder för att dämpa hastigheten på gator.

Trafiksäkerhet

Vi arbetar också med den fysiska miljön för att öka trafiksäkerheten. Åtgärder kan till exempel vara:

  • utbyggnad och förbättring av gång- och cykelvägsnätet.
  • upphöjningar, avsmalningar och bättre belysning vid övergångsställen och passager.
  • hastighetssäkring av gator och vägar.

Prenumerera på våra driftstörningar för att få aktuell information om pågående störningar.

Låt gatan blomma – ett alternativ till farthinder!

Genom att placera ut blomlådor på gatan, och på så sätt fungera som fysiska hinder, kan boende vid villagator själva påverka sin trafikmiljö. Blomlådorna fungerar som en signal och påminnelse till bilförarna att ta det lugnt och hålla en låg hastighet.

Samla medgivande från era grannar och ansök genom e-tjänsten. Du behöver fylla i namn, adress och telefonnummer för respektive fastighet utmed avsedd gata.

Under förutsättning att gatan lämpar sig för blomlådor skriver vi avtal med en kontaktperson för en säsong (maj - oktober) i taget. Lådorna byggs, drivs och bekostas av de boende.

Barn är lekande varelser och måste få leka. Leken är deras sätt att utvecklas och öva upp färdigheter och skaffa sig kunskap om omvärlden. Barnens lek är rolig och utgör en källa till glädje.

Barn kan inte prestera över sin mognadsnivå. De saknar långt upp i åldrarna förutsättningar att vid alla tillfällen visa ett trafiksäkert beteende och det går inte heller att träna dom till detta i den komplexa trafikmiljön som finns.

Barn har inte samma synfält, hörsel och uppmärksamhet som en vuxen. Man kan inte heller förvänta sig att ett barn uppträder konsekvent, ena dagen kan barnet se på medan bilen kör förbi för att nästa dag göra något helt annat. Då kan det hända att de springer över gatan till en kamrat utan att se sig för.

Vårt ansvar som vuxna

Vuxna har den kunskap och erfarenhet som barnen saknar. Det måste ligga på oss vuxna att lära oss vilka ”fel” som barn begår och barns oförmåga att bete sig som vuxna i trafiken. En sådan kunskap kan hjälpa oss som förare att förebygga olyckor.

Ett långsiktigt mål med trafiksäkerhetsarbetet i bostadsområden, är att skapa en fysisk trafikmiljö som innebär låga hastigheter.

Föräldrar känner oro för att deras barn ska råka ut för en trafikolycka. De flesta barnolycksfall med dödlig utgång i Sverige är trafikolyckor.

Föräldrar försöker sätta gränser för sina barns rörelsefrihet i närmiljön. Föräldrar slits mellan att skydda sina barn genom regler och gränser och att ge dem frihet, för att utvecklas. Frihet att röra sig i närmiljön har en stor betydelse för barnens utveckling. Trafikmiljön i villaområden är skapad av vuxna, för att vuxna ska kunna förflytta sig.

Här har vi konflikter mellan vuxnas bilintresse och barnens miljöintresse. Varje bilist som kör i ett villaområde måste tänka på att det kan finnas barn som kan rusa ut på gatan, där du minst anar. Ska du ha en rimlig chans att hinna stanna om något oväntat händer, måste hastigheten vara mycket låg och är helt avgörande för om du som förare ska kunna undvika en olycka eller minska de skador som uppkommer om olyckan är framme.

Farthinder

Kommunen har sedan 1986 anlagt ett hundratal farthinder och de kan ligga dels på sträckor och dels vid gång- och cykelöverfarter. Några är utförda som förhöjda övergångsställen. Några farthinder är utförda som minirondeller.

Farthinder anläggs företrädesvis vid skolor, korsande gång- och cykelvägar, övergångsställen och lokalgator av genomfartskaraktär.

Låt de boende själva få påverka sin boendemiljö genom att tillåta att blomlådor placeras ut på gatan och därigenom utgöra fysiska hinder. Blomlådorna fungerar som en signal och påminnelse till bilförarna att ta det lugnt och hålla en låg hastighet.

Vilka krav ställs?

  1. De som vill ha blomlådor måste bo på den gata, där lådorna
  2. Lådorna ska vara 1x1 meter och 50 centimeter höga (se separat ritning) och vara försedda med reflexer. Blommor skall vara planterade i lådorna.
  3. De boende bekostar tillverkningen av lådorna samt planterar blommor. Driften sköts också av de boende.
  4. Lådorna skall placeras på gatan enligt anvisning från kommunen.
  5. Lådorna får vara utplacerade på gatan under maj-oktober. De boende ansvarar för att lådorna tas bort från gatan under vinterhalvåret samt för själva vinterförvaringen.
  6. Kommunen har rätt att säga upp avtalet och flytta blomlådorna om ovanstående villkor ej uppfylles.
  7. Avtal upprättas för ett år i taget

Använd reflex

De flesta mörkerolyckor där gående skadas eller dödas sker i tättbebyggda områden där gatubelysningen är tänd. Gatubelysningen gör att du själv ser, men det innebär inte att billisten ser dig.

Tänk även på att då du cyklar när det är mörkt måste cykeln enligt lag ha både belysning och reflexer. Reflexen fram ska vara vit och reflexen bak ska vara röd. Reflexerna åt sidan ska vara orangegula eller vita. Det är lämpligt att reflexerna sitter i ekrarna. Strålkastaren eller lyktan som är riktad framåt ska ge fast vitt eller gult ljus. Baklyktan ska ge rött ljus som även kan vara blinkande.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.