Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Arrangera lotteri - Lotteritillstånd

Ska din förening ha ett lotteri? Då kan föreningen behöva ansöka om registreringslotteri. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för föreningar som anordnar lotterier.

Gislaveds kommun, i det här fallet fritid- och hälsoavdelningen, ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för lotterier som sker inom Gislaveds kommun. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Vem kan registrera sig för registreringslotteri?

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

Vilka krav ställs på registreringslotteriet?

När en förening registrerat sig för registreringslotteri får föreningen arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp¹ (1 748 250 kronor för 2023)* under en femårsperiod. Registreringen gäller i max fem år. Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde och en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp. Lotterier får bara säljas och genomföras inom den kommun där föreningen är verksam (ej heller online). Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till kommunen.

¹ 2023 års prisbasbelopp är 52 500 kronor.

När behöver lotteriet inte registreras?

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2022, tolv kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2022, 8 050 kronor).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och:
  • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning
  • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Obs! Om ni avser att börja sälja lotter eller ha möjligheten att skriva på lottlistor innan själva tillställningen äger rum krävs en registrering enligt 6 kap. 9 §.

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2023, tretton kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2022, 8 750 kronor).
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
  • En offentlig nöjestillställning
  • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
 • Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

Vad kostar registreringen?

Registreringen kostar 300 kronor och betalas in vid beviljad ansökan. Föreningen betalar också ett arvode till fritid- och folkhälsoavdelningen för lotterikontrollantens insats.

Hur kontrolleras föreningens lotteri?

När en förening fått registrering utser fritid- och folkhälsoavdelningen en lotterikontrollant. Kontrollanten ska tillsammans med lotteriets kontaktperson, som föreningen utsett, komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan lotteriet genomförs. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Lotteriets kontaktperson ska efteråt redovisa lotteriet till kontrollanten och fritid- och folkhälsoavdelningen.

Hur redovisar föreningen lotteriet?

När lotteriet är genomfört fyller kontaktpersonen i redovisningen, betalar in kontrollantarvode och skickar redovisningen till kontrollanten. Om redovisningen kan godkännas skickar sedan kontrollanten in redovisningen till avdelningen.

Använd Spelinspektionens redovisningsblankett för registreringslotteri som finns på Spelinspektionens webb.

Redovisningsblankett för registreringslotteri — Spelinspektionen

Hur ansöker föreningen om registreringslotteri?

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in till fritid- och folkhälsoavdelningen.

Tillsammans med ansökan ska du skicka in:

 • Föreningens eller organisationens stadgar.
 • Föreningens verksamhetsberättelse för föregående år.
 • Protokollsutdrag som visar att föreningens styrelse har beslutat att söka lotteritillstånd eller lotteriregistrering.
 • Namn på den som föreningen har utsett till lotteriföreståndare.

Ansökan om registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018 1138) Pdf, 887.8 kB.


Observera att det inte är tillåtet att bakåtdatera ansökan.

Lotterikontrollant

Är du intresserad av att bli lotterikontrollant? Kontakta avdelningen för fritid- och folkhälsa.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan