Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Utveckling Broaryd

Tillsammans med boende i området vill kommunen skapa en levande mötesplats i Lugnet som samtidigt bidrar till positiv utveckling i Broaryd. Under våren 2024 genomförs en dialogprocess som ska leda till att konkreta åtgärdsförslag tas fram.

Lugnet ska utvecklas till bostäder, förskola och samlingslokal med visst servicestöd. Genom att delta i dialogprocessen har boende i Broaryd med omnejd möjlighet att påverka utformningen av Lugnet i ett tidigt skede.

Målet är att se till att den verksamhet som skapas i Lugnets lokaler också bidrar till utveckling av Broaryd som ort. Under dialogprocessen kommer det tas fram konkreta idéer och åtgärdsförslag. Förslagen kommer sedan att lämnas till politiken för beslut om genomförande och inriktning.

Nu är vi halvvägs igenom dialogprocessen

Dialogprocessen innehåller olika delar: perspektivinsamling, workshopserie samt bearbeta resultat och sammanställa åtgärdsförslag.

I ett första steg är det viktigt att samla in information om vad de boende i området tycker, därför genomfördes en enkätundersökning som avslutades i januari. Tack för alla svar! De svar som kommit in har vi analyserat och resultatet har sammanställts i ett dokument som du kan ta del av och läsa. Sammanställning av enkätresultat - Utveckling Broaryd Pdf, 126.4 kB.

Nu är vi ungefär halvvägs igenom dialogprocessen och arbetet i grupperna pågår. Bilden visar hela processen och vilka steg som är klara. Vi har genomfört enkätundersökningen, två workshops och två arbetsgruppsmöten.

Bild som beskriver dialogprocessens olika stegFörstora bilden

Boende i området deltar på olika sätt

Personer som bor i Broaryd med omnejd kan delta och bidra på olika sätt i dialogprocessen.

Under workshopserien träffas invånare i Broaryd och tjänstepersoner i kommunen för att ta fram konkreta förlag på åtgärder. Arbetet sker i dialogform och utgår från resultatet i enkätundersökningen. Träffarna sker på kvällstid under 2 timmar per tillfälle med start i februari. Vi vill gärna att deltagarna är med under alla tre workshopstillfällen och deltagandet sker på ideell basis.

Samtidigt som workshopserien pågår jobbar också en arbetsgrupp ihop med kommunens tjänstepersoner. I gruppen ingår: Emma Stenberg, Mikael Josefsson, Karolin Jakobsson, Hans Eriksson, Carolin Bokfors och Lovisa Petersson. Arbetsgruppens uppgift är att säkerställa att bygdens perspektiv hörs och syns i arbetet. Gruppen träffas cirka 1 gång per månad på kvällstid, med start i slutet av januari. Deltagandet sker på ideell basis.

Lämna synpunkter till kommunen

Om du inte kan vara med i arbetsgruppen eller under workshopserien själv kan du lämna en synpunkt eller ett förslag till kommunen. Lämna din synpunkt på sidan: Synpunkter och förbättringsförslag eller skicka ett mail till: kommunen@gislaved.se

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.