Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Pågående översiktsplanering

Steg i processen:


  1. Uppdrag givet
  2. Inför samråd
  3. Samråd
  4. Inför granskning
  5. Granskning
  6. Inför antagande
  7. Antagande

Här hittar du information om översiktsplanering som vi arbetar med just nu.

Fördjupning av översiktsplan för Gislaved och Anderstorp

Syftet med denna fördjupning av översiktsplan är att peka ut en långsiktigt hållbar utveckling av Gislaved och Anderstorp.

Förslag till fördjupning av översiktsplan för Gislaved och Anderstorp har tagits fram i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. och kommunstyrelsen i Gislaveds kommun beslutade den 28 februari 2024 § 36 att ställa ut förslaget på förnyad granskning.

Sedan granskningen som genomfördes under 2023 har förslag till fördjupning av översiktsplan för Gislaved och Anderstorp tagits upp till beslut om antagande och hanterats av kommunstyrelsen i juni och augusti 2023, där planförslaget blev återremitterat till samhällsutvecklingsförvaltningen. Förslaget till fördjupad översiktsplan anger kommunens långsiktiga viljeinriktning för en hållbar mark- och vattenanvändning inom Gislaved och Anderstorp och har sedan återremissen bearbetats.

Granskning pågår under perioden 7 mars till 18 april 2024.

Aktuella granskningshandlingar:

Utöver den här hemsidan, finns samtliga planhandlingar att ta del av på biblioteket i Gislaved och Anderstorp samt receptionen i kommunhuset. Fram till 18 april 2024 går det att lämna in synpunkter på förslaget och eventuella synpunkter ska märkas med Granskningsförslag 2024 – Fördjupning av översiktsplan för Gislaved och Anderstorp samt lämnas skriftligen, antingen via e-post eller post.

E-post: Kommunstyrelsen@gislaved.se

Post: Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved

Kommunfullmäktig i Gislaveds kommun gav den 21 november 2019 § 145 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplan för Gislaved och Anderstorp för att möjliggöra en samplanering av orterna.

Under hösten 2020 anordnades tidiga dialoger med bland annat föreningar och skolklasser, inkomna synpunkter användes därefter som inspiration och underlag i det planförslag som tillsammans med en projektgrupp togs fram under 2021. Ett förslag till fördjupad översiktsplan var därefter ute på samråd under perioden 7 mars – 7 maj 2022 och det fanns då möjlighet att tycka till om förslaget och lämna in synpunkter.

Samrådshandlingar

Efter genomfört samråd omarbetades planförslaget utifrån inkomna synpunkter. Ett granskningsförslag ställdes ut under perioden 27 januari – 27 mars 2023.

Granskningshandlingar

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.