1. Viktigt meddelande: Fältövning vid Bolmen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Hur fungerar en kommun?

På denna sida hittar du mer information om hur kommunen fungerar, hur den styrs och hur du kan vara med och påverka.

Invånarna väljer kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Var fjärde år väljer kommunens invånare vem som ska sitta i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens riksdag och fattar övergripande beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi.

Läs mer om kommunfullmäktiges uppgifter

Kommunfullmäktige utser nämnder och bolagstyrelser

Kommunfullmäktige utser vilka nämnder och bolagstyrelser som ska finnas i kommunen. Därefter utses vilka politiker som ska sitta i dessa.

Kommunstyrelsen ser till att fullmäktigebesluten blir verklighet

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen ansvarar även för att verksamheten i nämnderna sköts på ett ekonomiskt sätt. De övervakar att kommunen följer lagar och beslutade riktlinjer.

Läs mer om kommunstyrelsens uppgifter

Nämnderna och bolagstyrelserna sätter mål för sina ansvarsområden

Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor finns det även nämnder med utsedda politiker för olika verksamhetsområden. Exempelvis finns det i kommunen en utbildningsnämnd som har ansvar för bland annat förskola, grundskola och gymnasieskola.

Läs mer om kommunens nämnder och ta del av protokoll

Tjänstepersoner är anställda i kommunen

I kommunen finns det olika förvaltningar som ansvarar för att verkställa de beslut som nämnderna har beslutat om. De som är anställda i förvaltningarna kallas tjänstepersoner. Förvaltningarnas tar även fram underlag som ska hjälpa politikerna inför att de ska fatta beslut.

Skillnad mellan politiker och tjänstepersoner

En kommun består av en politisk organisation och en förvaltningsorganisation. Politiker i kommunen är förtroendevalda och de allra flesta genomför sina uppdrag på sin fritid.

Politikerna bestämmer om vad som ska genomföras i kommunen. Tjänstepersonerna bestämmer sedan om hur detta praktiskt ska genomföras. Det är alltså politikerna som bestämmer och tjänstepersonerna som utför det som bestämts.

Läs mer om kommunens organisation

Så påverkar du

Det finns flera olika sätt för dig som invånare i kommunen att påverka kommunens utveckling.

Läs mer om hur du kan påverka

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.