Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Motioner

En motion är ett förslag till kommunfullmäktige från en av dess ledamöter eller en tjänstgörande ersättare.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag.

En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige. I listan ges en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Obesvarade motioner

2021

Erik Anderson (K)
2021-12-08
KS.2021.239

Motion angående möjligheten att betala med kontanter

Kommentar: Överlämnad den 9 december 2021 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till Enter Gislaved AB för beredning. Yttrandet har inkommit den 3 augusti 2022 och beredning pågår inom kommunstyrelseförvaltningen.

2022

Kian Anderson (WeP) och Tommy Östring (WeP)
2022-03-23
KS.2022.67

Motion gällande vänort i Ukraina

Kommentar: Överlämnad den 24 mars 2022 till kommunstyrelsen för beredning. Beredning av motionen pågår inom kommunstyrelseförvaltningen.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan