Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Text

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Motioner

En motion är ett förslag till kommunfullmäktige från en av dess ledamöter eller en tjänstgörande ersättare.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag.

En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige. I listan ges en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Obesvarade motioner

2022

Kian Anderson (WeP) och Tommy Östring (WeP)
2022-03-23
KS.2022.67
Motion gällande vänort i Ukraina
Kommentar: Överlämnad den 24 mars 2022 till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har behandlat svaret på motionen den 3 maj 2023, §124 och beslutat att återremittera ärendet för fortsatt utredning av vänort i Ukraina, med anledning utifrån SKR:s inbjudan den 19-20 juni i Stockholm som handlar om att knyta nya kontakter med ukrainska kommuner. Motionssvaret kommer att behandlas av kommunfullmäktige i april.

2023

Bengt-Ove Eriksson (V) och Ronny Johansson (V)
2023-01-23
KS.2023.15
Motion gällande utredning och överväganden om andra alternativ för vård- och omsorgsboendet Lugnet, Broaryd, än successiv avveckling
Kommentar: Överlämnad den 26 januari 2023 till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige har den 15 juni 2023 behandlat svaret på motionen och beslutat att återremittera ärendet i syfte att ärendet ska beredas i socialnämnden. Kommunstyrelsen har den 9 augusti remitterat ärendet till socialnämnden för beredning med svar senast den 27 oktober 2023. Sammanställning av motionssvaret pågår inom samhällsutvecklingsförvaltningen.

Åke Fridén (-)
2023-02-19
KS.2023.23
Motion gällande åtgärder för att vända den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen
Kommentar: Överlämnad den 23 februari 2023 till kommunstyrelsen för beredningen. Motionen har remitterats till samhällsutvecklingsförvaltningen för beredning. Motionssvaret kommer att behandlas av kommunfullmäktige i april.

Peter Gustavsson (SD) och Glenn Hummel (SD)
2023-06-10
KS.2023.96
Motion gällande lek/aktivitetspark för barn och ungdomar
Kommentar: Överlämnad den 15 juni 2023 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till samhällsutvecklingsnämnden med svar senast den 19 april 2024.

Lennart Kastberg (KD)
2023-09-06
KS.2023.119
Motion gällande skyltning till Anderstorps stormosse från väg 604 via Norra vägen
Kommentar: Överlämnad den 28 september 2023 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till samhällsutvecklingsförvaltningen för beredning. Motionssvaret kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 25 mars.

Peter Gustavsson (SD) och Anders Gustafsson (SD)
2023-09-25
KS.2023.134
Motion gällande utökad skuldrådgivning
Kommentar: Överlämnad den 28 september 2023 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning med svar senast den 19 april 2024.

Bengt-Ove Eriksson (V)
2023-11-03
KS.2023.170
Motion gällande Bostad först
Kommentar: Överlämnad den 16 november 2023 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning med svar senast den 19 april 2024.

Peter Gustavsson (SD) och Tony Scammel (SD)
2023-11-13
KS.2023.176
Motion gällande kulturell decentralisering
Kommentar: Överlämnad den 16 november 2023 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till samhällsutvecklingsnämnden med svar senast den 19 april 2024.

Lise-Lotte Jonasson (MiG)
2023-11-07
KS.2023.174
Motion gällande av utveckla en tantjour i Gislaved
Kommentar: Överlämnad den 16 november 2023 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning med svar senast den 19 april 2024.

Peter Gustavsson (SD)
2023-11-19
KS.2023.179
Motion gällande ställplatser och ökad trafiksäkerhet
Kommentar: Överlämnad den 14 december 2023 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till samhällsutvecklingsnämnden för beredning med svar senast den 19 april 2024.

 

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.