Kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor

Socialnämnden ska som facknämnd föra medborgar- och brukardialoger inom ramen för sitt grunduppdrag. Kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor (KRSF) är referensgrupp och rådgivande organ till socialnämnden. Frågor som faller utanför socialnämndens ansvarsområden hanteras av annan facknämnd eller av demokratiberedningen. Målet med rådets arbete är att förstärka funktionsnedsatta personers delaktighet och inflytande i frågor som rör dem inom ramen för socialnämndens ansvarsområden.

Rådets uppgifter:

Protokoll från kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor

Sidan uppdaterades senast: