Revisorer

Kommunrevisionen har till uppgift att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Revisorerna prövar:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tilllfredsställande sätt.
  • om räkenskaperna är rättvisande.
  • om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Varje år skriver revisorerna en revisionsberättelse i anslutning till kommunens årsredovisning.

Kontakta en politiker

Kommunrevisionens ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nena Stamenkovic (S), ordförande

Nena Stamenkovic (S), ordförande

Kjell Claesson (M), vice ordförande

Kjell Claesson (M), vice ordförande

Mats Andreasson (C)

Mats Andreasson (C)

Patrik Thur (S)

Patrik Thur (S)

Solveig Davidsson (M)

Solveig Davidsson (M)

Urban Guldmyr (SD)

Urban Guldmyr (SD)

Sven Nilsson (L)

Sven Nilsson (L)

Sidan uppdaterades senast: