Gislaveds kommun logotyp
Bild över planområdet. Området gränsar till riksväg 26 i väst, befintlig bostadsområde i öst och befintligt handelsområde i norr.

Ny detaljplan för Smålandia 2.0

Senast uppdaterad 07 juni 2023

Nu finns ett nytt planförslag på hur vi kan utveckla Smålandiaområdet i Gislaved ute på samråd. Välkommen att tycka till om förslaget!

Kommunen har påbörjat planläggningsarbete för Smålandiaområdet i Gislaved. Planförslaget finns nu ute på samråd vilket betyder att du som invånare är välkommen att lämna synpunkter på förslaget.

Planens syfte är att pröva lämpligheten att utveckla området söder om befintligt handelsområde, Smålandia, för handels- och bostadsändamål. Detaljplanen möjliggör även placering av en ny lokalgata genom området.

Planområdet gränsar till riksväg 26 i väst, befintlig bostadsområde och Norra Nissastigen i öst, befintligt handelsområde i norr samt naturmark i söder. Handelsområdet ska sträcka sig söder ut längs väg 26. Nya bostäder kommer att placeras söder om det befintliga bostadsområdet Rödjan. Hela planområdet omfattar en yta på cirka 20 hektar.

Välkommen på samrådsmöte

För utbyte av information och synpunkter på förslaget, bjuder vi in till ett samrådsmöte.

Datum: måndagen, den 19 juni 2023
Tid: klockan 18.30
Plats: Kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved

Ingen anmälan krävs. Välkommen!

Tyck till om förslaget

Samrådstiden för detaljplanen är 7 juni – 31 augusti 2023 och under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget. Du kan se detaljplanen digitalt i receptionen på kommunhuset i Gislaved eller ta del av förslaget digitalt på sidan om detaljplaner.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen
332 80 Gislaved
eller via e-post till kommunen

Senast den 31 augusti 2023 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen.

Vill du veta mer om planprocessen?

En detaljplan måste genomgå flera led före den kan antas. Läs om de olika stegen på sidan om planprocessen.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.