Gislaveds kommun logotyp
Flygbild över Gisleområdet.

Tyck till om ny detaljplan för simhall inom Gisleområdet

Senast uppdaterad 21 september 2023

Nu finns ett nytt planförslag på hur vi kan utveckla Gisleområdet och möjliggöra byggnation av ny simhall. Välkommen att tycka till om förslaget!

Kommunen har påbörjat planläggningsarbete för del av Gislaved 1:27 med flera i Gislaved. Planförslaget finns nu ute på samråd vilket betyder att du som invånare är välkommen att lämna synpunkter på förslaget.

Planens syfte är att kunna bygga en ny simhall inom Gisleområdet. Förslaget tar hänsyn till hur området ser ut idag och ser till att vi bevarar och skyddar platsens naturvärden så mycket som möjligt.

Vi vill också förbättra trafiken i området genom att flytta en del av Gislegatan västerut och göra plats för en angöringsyta för bussar. Nya gång- och cykelvägar föreslås också i planförslaget.

Planområdet ligger cirka 1 km söder om Gislaveds centrum, inom den centrala delen av Gisleområdet. I anslutning till planområdet finns befintlig sim- och sporthall, ishall samt Glashuset.

Välkommen på samrådsmöte

För utbyte av information och synpunkter på förslaget, bjuder vi in till ett samrådsmöte.

Datum: onsdag 11 oktober 2023
Tid: klockan 18.30
Plats: Kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved

Ingen anmälan krävs. Välkommen!

Tyck till om förslaget

Samrådstiden för detaljplanen är 21 september – 31 oktober 2023 och under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget. Du kan se detaljplanen digitalt i receptionen på kommunhuset i Gislaved eller ta del av förslaget digitalt på sidan om detaljplaner.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen
332 80 Gislaved

eller via e-post till kommunen

Senast den 31 oktober 2023 ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Vill du veta mer om planprocessen?

En detaljplan måste genomgå flera led före den kan antas. Läs om de olika stegen på sidan om planprocessen.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.