Gislaveds kommun logotyp
Flygbild över Gisleområdet.

Granskning av ny detaljplan inom Gisleområdet

Senast uppdaterad 27 maj 2024

Kommunen möjliggör för byggnation av ny simhall inom Gisleområdet i Gislaved. Välkommen att tycka till om förslaget under granskningstiden 27 maj – 23 juni 2024.

Planläggningsarbetet för del av Gislaved 1:27 med flera i Gislaved fortsätter för att möjliggöra byggnation av ny simhall. Nu finns planförslaget ute på granskning vilket betyder att du som invånare är välkommen att lämna synpunkter på förslaget.

Planförslaget ska möjliggöra byggnation av ny simhall

Planens syfte är att kunna bygga en ny simhall inom Gisleområdet. Samtidigt tar planförslaget hänsyn till hur området ser ut idag, befintlig stadsbild och bebyggelsestruktur. Naturvärdena som finns på plats ska beaktas och skyddas så långt som möjligt. Vi vill också förbättra trafiken i området genom att flytta en del av Gislegatan västerut och göra plats för en angöringsyta. Nya gång- och cykelvägar föreslås också i planförslaget.

Planområdet ligger cirka 1 km söder om Gislaveds centrum, inom den centrala delen av Gisleområdet. I anslutning till planområdet finns befintlig sim- och sporthall, ishall samt Glashuset.

Tyck till om förslaget

Granskningstiden för detaljplanen är 27 maj – 23 juni 2024 och under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Du kan se detaljplanen på Gislaveds bibliotek eller ta del av förslaget digitalt på sidan om detaljplaner.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen
332 80 Gislaved

eller via e-post till kommunen

Senast den 23 juni 2024 ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Vill du veta mer om planprocessen?

En detaljplan måste genomgå flera led före den kan antas. Läs om de olika stegen på sidan om planprocessen.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.