1. Viktigt meddelande: Fältövning vid Bolmen
Gislaveds kommun logotyp
Drönarfoto över centrala Gislaved

Så här ska kommunen utvecklas de kommande åren

Senast uppdaterad 26 maj 2023

Kommunen ska växa, fler invånare i arbete, högre kvalité i förskola och skola samt en attraktiv arbetsgivare i en medskapande organisation. Så går att sammanfatta fokusområdena i kommunplanen som kommunfullmäktige beslutade om den 23 maj.

I Gislaveds kommun beslutar politikerna i kommunfullmäktige om en kommunplan varje mandatperiod. Man kan se kommunplanen som en kompass för de kommande fyra åren. Den hjälper kommunen att visa vad vi vill åstadkomma och peka ut riktningen för hur våra verksamheter ska utvecklas. Den utgör grunden för kommunens budget, nämndernas planering och ägardirektiv för de kommunala bolagen. Drygt sex månader in på det nya året har nu fullmäktige beslutat om hur kommunen i stort ska utvecklas kommande period.

Kommunplanen i korthet och i sin helhet

Nedan följer en sammanfattning av de fokusområden som tas upp i kommunplanen. Du kan även ladda ner och läsa kommunplanen i sin helhet Pdf, 94.4 kB..

En medskapande organisation

I Gislaveds kommun är personalen det viktigaste vi har. Utbildning, karriärutveckling och kompetenshöjande åtgärder är centrala i vår verksamhet. Vi strävar efter att behålla, utveckla och engagera våra medarbetare genom god samverkan och medskapande. Vår ambition är att skapa en hållbar arbetsplats med en god arbetsmiljö där alla känner sig uppskattade och behövda. För att lyckas med detta behöver vi ständig dialog med både personal och fackliga organisationer. Målet är att vara en attraktiv arbetsgivare.

En stark tillväxt för vår kommun

Vår vision är att stärka kommunens tillväxt genom att samverka med invånare, civilsamhället och näringslivet. Vi vill skapa en miljö där både individer och företag kan utvecklas. Detta inkluderar en god infrastruktur och stark kompetensförsörjning. För att uppnå detta behöver vi utveckla vår kollektivtrafik och arbeta tillsammans med näringslivet för att skapa effektiv och anpassad yrkesutbildning. Målet är att öka kommunens tillväxt och sysselsättning.

En bra kvalité i välfärden

Vår välfärd bygger på människors arbete och företagsutveckling. Skola och omsorg är välfärdens kärna. Vi strävar efter att erbjuda högkvalitativ utbildning och omsorg till alla invånare. Vi behöver möta varje individs behov och förutsättningar, utveckla fler boendeformer, och bredda deltagandet i olika aktiviteter för att inkludera fler individer och åldersgrupper. Målet är att förbättra kvalitén i våra förskolor och skolor.

Ett attraktivt hållbart samhälle

Ett attraktivt samhälle är nödvändigt för tillväxt och utveckling. Vi behöver bygga på kommunens styrka och göra det attraktivt för etablering av handel och service. Vi vill skapa attraktiva boendemiljöer genom långsiktig samhällsplanering. För att skapa ett hållbart samhälle måste vi minska vår klimatpåverkan och koldioxidutsläpp, samt öka användningen av förnybar energi. Vi behöver också stärka vårt engagemang för vatten- och livsmedelsförsörjning, samt gröna näringar. Målet är att åter bli fler än 30 000 invånare senast 2030.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.