Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Ring kontaktcenter på telefon 0371-810 00 om du vill komma i kontakt med vår demenssamordnare.

E-postadress: demensteamet@gislaved.se

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad olika symtom som orsakas av hjärnskador.

Det finns olika demenssjukdomar och den vanligaste är Alzheimers sjukdom. Flera olika förmågor kan påverkas vid demens såsom:

 • Minne
 • Uppmärksamhet
 • Orienteringsförmåga
 • Förståelse
 • Initiativförmåga
 • Praktiska förmågor
 • Tidsorientering
 • Språk

Med tiden kan personer som drabbas av demens få allt svårare att klara sig själva och kan behöva stöd från sin omgivning. Demenssjukdomen drabbar även närstående till stor del när behovet av mer omvårdnad eller andra svårigheter som kan uppstå utifrån de förmågor som är påverkade.

Läs mer på webbplatsen Svenskt Demenscentrum

När ska du söka hjälp?

Om du har symtom som du inte känner igen sedan tidigare som t ex. svårigheter med minnet, organisering och planering eller om du får svårt för att utföra praktiska saker som du klarat tidigare.

Symtomen ska också ha varit bestående under en längre tid och inte tillfälliga, ca 6 månader.

En del av de symtom som kan uppkomma i ett tidigt skede kan likna andra diagnoser t ex. vitaminbristtillstånd. Därför är det viktigt att kunna utesluta andra orsaker, för att kunna fastställa demens.

Rätt stöd och hjälp i ett tidigt stadium av sjukdomen kan hjälpa för att behålla olika förmågor så länge som möjligt och för att kunna leva ett bra liv.

Om du misstänker att något är fel hos dig själv eller hos en närstående kan du söka hjälp på din vårdcentral. Det är läkaren som ansvarar för utredning och diagnos, men den sker ofta i samarbete med exempelvis arbetsterapeut och distriktssköterska.

För personer som är inregistrerade i hemsjukvården är det kommunens demensteam som bistår läkaren vid utredning. Kontakta gärna då demensteamet, på telefon 0371-810 00, för mer information.

Syftet med dagverksamheten är att ge omsorg till personer med demenssjukdom och samtidigt erbjuda närstående en tillfällig avlösning. Dagverksamheten är en biståndsbedömd insats och är särskilt anpassad för personer med demens. För att delta i dagverksamheten krävs därför att personen som söker har en demensdiagnos.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom kan ge möjlighet till stimulans och social samvaro, struktur och innehåll i vardagen samt dagliga aktiviteter och sysselsättning. Det kan också göra det möjligt att bo kvar hemma längre.

Dagverksamheteten finns på Blomstervägens demenscentrum i Gislaved.

Transport till och från dagverksamheten sker med särskild taxi. För resorna krävs att färdtjänst är beviljat. Ansökan om färdtjänst sker till Länstrafiken. Dagverksamheten är kostnadsfri men avgift tas ut för resor samt mat och fika.

Ansökan om dagverksamhet kan du göra hos biståndshandläggare och information lämnas av demenssamordnare på telefon nummer 0371-810 00.

Inom kommunens vård- och omsorgsboenden finns platser som är anpassade till personer med demenssjukdom. Demenssjukdom medför särskilda behov när det gäller till exempel bemötande, aktiviteter och miljö. Socialstyrelsen rekommenderar därför att personer med demens som är i behov av särskilt boende ska erbjudas plats på demensboende.

I Gislaveds kommun strävar vi efter att personal som arbetar på demensboende ska ha särskild kompetens för att arbeta där. Kommunens demensboenden är:

 • Blomstervägens demenscentrum, Gislaved
 • Hagagården, Smålandsstenar
 • Solbacka avd. 6, Reftele
 • Ekbacken avd. Gläntan, Burseryd
 • Särskilt avsatta platser på Hestragården, Hestra

Biståndshandläggare tar emot och behandlar ansökan om vård- och omsorgsboende. För att få plats i demensboende behöver personen som ansöker ha en demensdiagnos. Kontakta demensteamet för information på telefonnummer 0371-810 00.

Om det tillfälligt inte är möjligt att tillgodose den enskildes behov i hemmet kan korttidsvistelse vara ett alternativ. Det kan också vara ett alternativ om anhöriga behöver tillfällig avlösning.

Växelvård är en form av planerad och regelbunden korttidsvistelse där anhöriga kan få återkommande avlösning och kan möjliggöra kvarboende i det egna hemmet.

Kommunen har särskilda platser för korttidsvistelse och växelvård till personer med demenssjukdom. Platserna finns på Blomstervägens demenscentrum i Gislaved.

Ansökan om korttidsvistelse eller växelvård görs hos kommunens biståndshandläggare på telefonnummer 0371-810 00

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.