Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Omsorg och stöd

Behov ändras genom livet. Ibland kan omsorg och stöd från andra vara nödvändigt för ett bra liv. Vi erbjuder olika former av stöd och hjälp.

Hitta snabbt

Familj, barn och ungdom

Här kan du läsa om den service, stöd och rådgivning som finns till familjer, barn och unga.

Ekonomisk hjälp och ekonomiskt bistånd

Alla kan någon gång få ekonomiska problem. Vi erbjuder dig hjälp att klara din vardag.

Ett gott åldrande

Ett gott åldrande handlar om vad som är viktigt och hur man kan förbereda sig inför förändringar i samband med åldrandet.

Stöd i vardagslivet och hemmet

Om du behöver extra stöd i din vardag på grund av sjukdom, åldrande eller annan orsak kan du få vård, omsorg och stöd.

Hemsjukvård och rehabilitering

Information om hemsjukvård, rehabilitering & hjälpmedel.

Demens

Det finns olika former av stöd och hjälp till dig som har en demenssjukdom och till dina anhöriga.

Anhörigstöd

Som anhörig är du ovärderlig men ibland kan du också behöva stöd och tid för dig själv.

Vård- och omsorgsboende

Bostäder är för dig som behöver omfattande omsorg, vård och service och inte längre klarar av att bo kvar i ditt eget hem.

Funktionsnedsättning

Vi erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada

Psykisk hälsa

Alla kan må psykiskt dåligt ibland. Du som mår dåligt kan få hjälp att må bättre

Missbruk och beroende

Till dig som behöver stöd eller är orolig för dig själv eller för någon i din närhet

Våld och hot

Du som är hotad, lever i ett dåligt förhållande eller som själv utövar våld kan få hjälp

Avgifter inom vård- och omsorg

Här hittar du information om alla avgifter och kostnader inom vård- och omsorg, hemtjänst och hemsjukvård.

Välfärdsteknik och digitala stöd

Vi arbetar med med digitala stöd för att öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet. Vi kallar det för välfärdsteknik.

Om du inte är nöjd med beslutet, omsorgen eller stödet som du får

Här hittar du information kring lagar och regler och hur du kan framföra dina synpunkter

Kvalitet, statistik och fakta

Information om bland annat kvalitetsarbete, enkätundersökningar och verksamhetsutveckling.

Trygg och säker

Du som befinner dig i kommunen ska känna dig trygg. Trygghets- och säkerhetsfrågor är därför en viktig uppgift i kommunen.

Nyanlända och integration

Vårt uppdrag som kommun är att hjälpa dig att snabbt delta i det svenska samhället. Vi ser bland annat att det svenska språket, utbildning och jobb är viktiga d...

Nyheter

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.