Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag. Det kan du söka hos kommunen om du har en bestående funktionsnedsättning. Bidraget använder du för att anpassa din bostad så att du kan fungera i ditt dagliga liv. Det är kommunen som beslutar om du ska få bidraget, vad du ska använda bidraget till och summan du får i bidrag.

Bidraget ska användas för att anpassa fasta funktioner i din bostad. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt. Det kan till exempel handla om att:

  • anpassa trösklar
  • bygga ramper
  • anpassa duschplats
  • montera automatiska dörröppnare
  • installera spisvakt
  • installera hiss

Bidraget ska användas för anpassningar i den bostad som du lever i permanent.

Här kan du kan ladda hem en ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag Pdf, 129.1 kB.. Du kan också be om en ansökan från kontaktcenter, arbetsterapeut eller handläggare. Var noga med att fylla i samtliga uppgifter.

Du behöver också ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker din funktionsnedsättning samt vilka svårigheter den för med sig i din bostad.

Vilka handlingar som behövs beror också på bostadens ägarförhållande. Om du inte äger din bostad själv behöver du oftast ett ägarmedgivande Pdf, 96.7 kB. från fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare, det vill säga rätt för en person att bruka annans egendom, det krävs medgivande från samtliga ägare/nyttjanderättshavare.

Du kan även behöva skicka in en offert eller prisuppgift (se mer information under fliken beställning av arbetet).

Med stöd av din ansökan, intyg och offert utreder kommunen om du har rätt till bostadsanpassningsbidrag och hur mycket pengar du får. Kostnaden för din anpassning ska vara skälig. Kommunens handläggare kontaktar dig när de tagit emot din ansökan. De talar om ifall du behöver komplettera din ansökan eller om det behövs ett hembesök.

Eftersom bidraget är ett kontantbidrag måste det finnas ett pris på vad åtgärderna du vill göra i bostaden kostar. Därför behöver du en skriftlig offert från ett företag som har F-skattsedel. Offerten ska innehålla uppgifter om åtgärd samt material- och arbetskostnad inklusive moms.

Om du vill att kommunen ska bistå dig vid upphandling och vid genomförandet av åtgärder ska du även fylla i en fullmakt där du ger Gislaveds kommun i uppdrag att upphandla åtgärd samt betala fakturor för åtgärden.

Du kan få bidrag för standardmaterial och den lösning som enklast tillgodoser behovet. Du kan välja dyrare material eller utförande men då täcker inte bidraget hela kostnaden och du får själv stå för mellanskillnaden. ROT-avdrag kan inte kombineras med bostadsanpassningsbidrag för delen som bidraget omfattar.

Om du beviljas bidrag ansvarar du själv för beställningen. Beviljat bidrag betalas ut till dig som sökande efter att anpassningen eller reparationen är utförd. Du ansvarar själv för betalning till entreprenören.

När anpassningen är klar och du har fått fakturan skickar du in en kopia på den till kommunen. Adressen hittar du längre ned på sidan. När fakturan kommit in till oss betalar vi ut bidraget till det konto som du har registrerat. När pengarna finns på ditt konto och du är nöjd med utfört arbete betalar du fakturan.

Om det tillkommit oförutsedda kostnader kan du kontakta kommunen. Då utreder handläggaren om de ökade kostnaderna kan ingå i bidraget.

Du äger din bostadsanpassning och att du själv står för reparationer och underhåll av anpassningarna. Du kan få bidrag för reparation av tekniskt avancerad utrustning som exempelvis hissar, höj- och sänkbar inredning, dörrautomatik och spol- och torkinsatser.

Det är viktigt att du gör ett genomtänkt val när du flyttar till ny bostad. Är den nya bostaden uppenbart olämplig får du inte bidrag för vissa åtgärder. Uppenbara olämpliga faktorer kan vara planlösning, storlek, nivåskillnader och våningsplan.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.