1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Hjälpmedel

Vi erbjuder råd och stöd för att du ska kunna vara så självständig som möjligt.

Om du har behov av hjälpmedel är du välkommen att kontakta rehabenheten genom att använda  E-tjänsten eller ringa till kontaktcenter 0371-810 00

Vi tar emot ditt ärende och rehabenheten ringer upp dig senast nästkommande vardag. Vi kommer därefter göra en bedömning av ditt hjälpmedelsbehov.

Vilka hjälpmedel kan vi hjälpa dig med?

Om du exempelvis har svårt med förflyttningar eller har nedsatt kognitiv förmåga har du möjlighet att få låna hjälpmedel. Det kan till exempel vara rullstol, rollator, toalettförhöjning och visuella hjälpmedel. Vilket hjälpmedel du har rätt till bedöms av en arbetsterapeut eller fysioterapeut och det är även de som ordinerar och provar ut enligt gällande regelverk och riktlinjer.

När du fått låna ett hjälpmedel

När du lånar ett hjälpmedel är det du som har ansvar för att det inte överlåtes till annan person. Du ansvarar även för att det förvaras på ett tryggt sätt och inte skadas utöver normalt slitage. Om ditt behov upphör eller om du flyttar till annan kommun måste du meddela rehabenheten.

Ett hjälpmedel är ett personligt lån som aldrig får överlåtas till annan person.

Produkter som du själv måste bekosta

När det gäller hjälpmedel finns det vissa av dem som betecknas som egenansvarsprodukter. Det är sådana hjälpmedel som inte kan motiveras som en del i en behandling och de kräver inte hälso- och sjukvårdens speciella kompetens för bedömning, utprovning och anpassning. Dessa hjälpmedel får man själv bekosta och införskaffa.

Exempel:

  • Kryckkäppar, käpphållare, stödkäppar, doppsko och isdubbar
  • Korg och brickor till rollatorer (kan köpas hos Rehab)
  • Strumppådragare, griptänger och sittkuddar
  • Duschstolar utan hjul, förhöjningsklossar och badbräda till badkaret.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan