Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Hemberedskap

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för samhällets och vår egen säkerhet.

För att klara att ta hand om sig själv och sina närmaste, åtminstone i det inledande skedet av en kris, är det bra att förbereda sig. Det kan innebära att se till att ha ett förråd av sådant som du själv behöver. Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Det viktigaste att ha hemma är:

  • Mat
  • Vatten
  • Kommunikation
  • Värme
  • Betalning och kontanter 

Tänk igenom vad du behöver ha hemma, för både människor och husdjur.

Det är bra att kontrollera på vilket sätt du kan ta till dig information och nyheter om en pågående samhällskris, till exempel med hjälp av en batteridriven radio. Ha också en hink med lock eller en plastdunk för att kunna hämta vatten i.

Genom att förbereda dig kan vi och andra myndigheter fokusera på att hjälpa utsatta grupper, de som mest behöver hjälp. Den viktigaste tillgången vid en samhällskris är andra människor. Du kan hjälpa till genom att exempelvis se efter att dina närstående, grannar och andra i din närhet är trygga och i säkerhet.

Gränsen för var ditt ansvar upphör och var samhället tar vid går inte att fastställa exakt. Det beror på många faktorer, bland annat vad det är som hänt och hur långvarig krisen är.

Läs mer om hemberedskap på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

Så förbereder du dig

En förberedelse kan vara att öva din beredskap. När du övar kan du känna dig trygg i det som fungerar. Du kan också upptäcka vad du behöver justera för att vara förberedd när något oväntat händer.

Organisationen Försvarsutbildarna har tagit fram ett antal digitala verktyg som stöd för din och övriga invånares egen krisberedskap. På deras webbplats finns tips och hjälp för att skapa en egen checklista för vad du bör ha hemma – och ett quiz som kan hjälpa dig att förbereda dig!

Vi vet att klimatförändringarna kommer att leda till mer extremväder och att risken för skyfall och översvämningar ökar. Det är därför viktigt att du som privatperson har egen beredskap för översvämning.

Vanliga problem i samband med översvämningar är att du inte kan använda vägar, järnvägar och tunnlar och att fastigheter blir fyllda med vatten. Vid skyfall och översvämningar prioriterar räddningstjänsten och övriga kommunen att skydda samhällsviktiga funktioner, till exempel ålderdomshem, och de personer som inte själva kan sätta sig i säkerhet. Enskilda fastighetsägare och privatpersoner måste därför vara beredda på att själva skydda och ansvara för sin fastighet och egendom.

Ta reda på översvämningsrisken

Du kan förbereda dig själv genom att ta reda på hur risken för översvämning ser ut och följa SMHI:s väderprognoser. I MSB:s översvämningsportal visas kartor över översvämningsrisker utmed svenska vattendrag och kuster.

Översvämningssäkra ditt hus och fastighet

Det finns olika sätt att säkra sitt hus eller fastighet mot en översvämning. För varje hus och fastighet behövs platsspecifika åtgärder vidtas så att risken och konsekvenserna minskar. Vid en översvämning kan du även behöva bygga barriärer med hjälp av sandsäckar eller pumpa ut vatten från källaren.

Du kan också få tips från räddningstjänsten eller försäkringsbolag om hur du bäst skyddar ditt hus. Tänk också på att se över ditt försäkringsskydd.

Att tänka på i allvarliga situationer

  • Vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids
  • Medverka aldrig till att osanna uppgifter sprids. Sprid endast bekräftad information
  • Ring larmnumret 112 enbart om du befinner dig i ett nödläge
  • Vid olyckor och kriser kan samhällets informationsnummer 113 13 aktiveras. Då kan du ringa dit för att lämna eller få information om det som hänt
  • Ring 1177 när du behöver rådgivning om någon blivit sjuk eller skadats

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.