Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Vägvisning – skyltning

Här hittar du information om hur du ansöker om vägvisning till exempelvis allmänna inrättningar, serviceanläggningar och turistiskt intressanta mål.

Det är trafikantens behov av vägvisning som ska stå i fokus vid önskemål om vägvisning. Kommunen sätter normalt inte upp vägvisningsskyltar till enskilda verksamheter.

Vägvisning är inte till för att användas i reklamsyfte.

Gatunamnsskylten ska vara så tydlig att man kan hitta med hjälp av den. Vägvisningen ska ske på ett enhetligt, konsekvent och lättförståeligt sätt och mängden av information måste begränsas.

Vägvisning kan göras till exempelvis allmänna inrättningar, geografiska områden och större målpunkter.

Vem beslutar?

  • Gislaveds kommun ansvarar för vägvisning på det kommunala gatunätet. Kommunen beslutar inne i tätorter och på vissa andra vägar där kommunen är väghållare.
  • Trafikverket beslutar normalt på allmänna vägar utanför tättbebyggt område och större genomfartsvägar. Om vägvisning önskas på det statliga vägnätet hänvisas vänligen till Trafikverket.
  • Om vägvisning beviljas är denna endast tillåten från närmaste större väg.

För ansökan om vägvisning på det kommunala vägnätet, använd ansökningsblankett för vägvisning, Pdf, 2.5 MB. eller kontakta kommunens kontaktcenter.

Information om vägvisning på statlig väg hittar du på Trafikverkets hemsida.

Tekniska avdelningen handlägger ansökan

Vid ansökan om vägvisning på det kommunala vägnätet handlägger tekniska förvaltningen ärendet. Handläggningstiden varierar beroende bland annat på hur komplext ärendet är. Handläggaren tar beslut om vägvisning och skickar beslutet till dig. Om vägvisning beviljas godkänner du beslutet genom att skicka tillbaka beställningen till kommunen, som bifogas i beslutet.

Förhållningsregler

  • Kommunen utför uppsättning och underhåll av vägmärken för vägvisning.
  • Beviljad vägvisning tas ner om verksamheten upphör. I övrigt gäller beslutet tills vidare, men det kan återkallas om förutsättningarna som legat till grund för beslutet förändras.
  • Vägvisningsskyltar utan giltiga tillstånd kan tas bort av kommunen.

  • Ansökan om vägvisning är avgiftsfri.
  • Den som sökt vägvisning står för alla kostnader som exempelvis tillverkning, uppsättning, underhåll och nedtagning av vägvisningen.
Hänvisning-väg

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.