Gislaveds kommun logotyp

Text

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Gator

Tekniska avdelningen ansvarar för drift och underhåll av de kommunala gator och gång- och cykelvägar som finns i Gislaveds kommun. De flesta gator som finns inom tätorterna är kommunala gator. Genomfartsleder, med koppling till det allmänna vägnätet, ansvarar oftast Trafikverket för.

En stor mängd enskilda vägar finns också i kommunen. Dessa sköts för det mesta av en vägförening, vägsamfällighet eller annan samfällighetsförening.

Hitta snabbt

Nyheter

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.