Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Gislavedsleden

Välkommen att till fots uppleva det småländska landskapet på nära håll. En vandring på Gislavedsleden innebär både fantastiska naturupplevelser och fascinerande kulturmiljöer.

Gislavedsleden är nästan 10 mil lång och sträcker sig från Kinnared i söder till Isaberg i norr. Leden passerar genom två naturreservat, Fegen och Isaberg, och går genom både lövskog och barrskog, utmed sjöar och genom små byar med åkrar och hagar. Till höger kan du klicka dig vidare och läsa mer om de sex dagsetapperna i tur och ordning från Kollabo längst i söder och vidare norrut. Klicka här för att ta dig till Smålandsledens webbapp.

I söder ansluter leden till Hallandsleden och i norr till Höglandsleden via Järnbärarleden. Gislavedsleden är därmed en del i en kedja av vandringleder längs den så kallade Europaled 6 från Alexandroupolis i Grekland till Kilpisjärvi i Finland.

Gislavedsleden är markerad med orange färg och utmed leden finns lägerplatser med vindskydd och toalett. Tänk på att visa hänsyn när du vistas i skog och mark. Elda  med försiktighet och lämna inte skräp i naturen.

I Kollabo strax väster om Kinnared ansluter Gislavedsleden till Hallandsleden. I Kinnared finns livsmedelsbutik, restaurang, buss- och tågstation. De första kilometerna av leden är mycket glest markerad och för att kunna följa den krävs karta eller GPS. Efter drygt 7 km vandring passeras landskapsgränsen mellan Halland och Småland. Leden rundar Hensjön och går förbi en fin badplats i sjöns norra ände. Precis söder om länsväg 153 saknas ledmarkeringar på ett parti av leden (ca 150 m). Strax efter att leden korsat länsvägen går den in i Fegens naturreservat. Det innebär vackra naturupplevelser men också särskilda bestämmelser för dig som vandrare.

I Finnanäs rekommenderas en avstickare till natursköna Finnanäsåsen – en rullstensås som skjuter ut ca 1 km i sjön Fegen. Leden passerar en gård som heter Härbråten. Namnet kommer enligt traditionen från att nedfallen skog, så kallade ”bråtar”, här tidigare användes som hinder och försvarsanläggningar vid fientliga anfall. Lägerplatsen Grävlingabackarna ligger avskilt nere vid sjökanten.

Fiskemöjligheter finns i sjöarna Holken, Hensjön, Hurven och Fegen. Följ länken till höger för mer information om bland annat var du kan köpa fiskekort.

Anslutning till Fegen

På denna etapp finns en anslutning till Fegens samhälle för den som vill börja eller sluta sin vandring där. Denna sträcka är drygt 5 km lång och går genom flera byar med vackra vyer över sjön Fegen. I Fegens samhälle finns bland annat minigolfbana och båt- och kanotuthyrning. Här finns även vandrarhem, camping, stugby, värdshus, kiosk, turistinformation och busshållplats.

Under nästan hela etappen vandrar du i Fegens naturreservat vilket innebär vackra naturupplevelser men också särskilda bestämmelser för dig som vandrare. I sjön Fegen finns en unik fisk - den vårlekande siklöjan. Sjön har också ett rikt fågelliv med bland annat fiskgjuse och storlom.

En dryg kilometers vandring norrut från lägerplasten Grävlingabackarna ligger Sandviks badplats med fina sandstränder. Sandviks kyrka har gamla traditioner som offerkyrka och enligt sägnen är Sandvik utgångspunkten för kristendomens utbredande i denna del av Småland. Idag är det en populär vigselkyrka och i sockenstugan bredvid kyrkan är det under sommaren café och hantverksutställning. På sockenstugans norra gavel finns en kran med dricksvatten. Sandvik är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården och här finns lämningar från olika tidsepoker. Avstickare rekommenderas till Klockebo kvarn och till Rosendalsstugan som är en undantagsstuga från 1700-talet.

I Lilla Hålgryte passerar leden ett så kallat pipareboställe – en bostad avsedd för blåsare inom regementsmusiken. Dessa boställen var lite finare än de vanliga soldattorpen. Vid Kraftaviken i nordöstra delen av sjön Fegen ligger lägerplatsen Boberg. Här fanns tidigare ett torp.

Fiskemöjligheter finns i sjön Fegen.

När man påbörjar denna etapp vandrar man ganska snart ut ur Fegens naturreservat. I Knavrabo knyter Gislavedsleden an till Knavraboleden – en ca 3 km lång naturstig med utsiktspunkt, raststuga och rester av en gammal kvarn.

Vatten finns att hämta på gården Förshult strax innan stationssamhället Hällabäck. Vandringsleden följer banvallens sträckning på en bit av den numera i sort sett nedlagda Västra centralbanan mellan Landeryd och Falköping. Denna järnvägslinje öppnades för trafik 1906. I Hällabäck finns en trevlig rastplats vid Västerån. Gislavedsleden passerar Hällabäcks gård som på 1300-talet ägdes av ätten Sparre och längre fram av Folkungaätten. Strax intill lägerplatsen vid Leabo sand finns en fin badplats med sandstränder.

Fiskemöjligheter finns i Fegen, Spaden, Storasjön, Sävsjön, Hallasjön och Västerån.

Dricksvatten finns att hämta på den första gården du kommer till i det lilla samhället Arnåsholm som ligger mellan de båda sjöarna Harasjön och Sävsjön. Här finns en busshållplats. Norr om Arnåsholm följer Gislavedsleden den barrskogsdominerade östra sidan av Majsjön. Majsjön är klassad som en nationellt värdefull sjö på grund av sina naturvärden. Här finns bland annat häckande storlom och många olika fiskarter. På andra sidan sjön syns Åsen – ett gammalt torp som hört till Bollbynäs säteri. Lägerplatsen vid Mjösundet ligger vackert på en udde med utsikt över sjön.

Fiskemöjligheter finns i Sävsjön, Assbrunnen och Majsjön.

Gislavedsleden går genom Våthultsström där det finns ett kraftverk som togs i bruk 1919. Fallhöjden mellan Skrivaregårdssjön och Majsjön är drygt 10 meter. I Våthultsström finns en stugby. 

Leden passerar Högåsen som reser sig 280 meter över havet. Enligt gamla beskrivningar ska man härifrån i klart väder kunna se kyrkorna i Våthult, Bosebo, Villstad, Ås, Anderstorp och Åsenhöga. Under kriget fungerade Högåsen som plats för luftbevakning. Strax innan Gislavedsleden passerar riksväg 27 ligger Näs. Här finns dricksvatten att hämta i en kran på en husgavel knappt 100 meter från leden. I Båraryd finns en populär badplats vid Kyrkesjön.

Fiskemöjligheter finns i Majsjön, Våthultsån, Lomsjön, Gölen, Vikaån, Tångagöl, Skrivaregårdssjön, Morgensjön, Moasjön och Kyrkesjön. Följ länken till höger för mer information om bland annat var du kan köpa fiskekort.

Anslutning till Gislaved

På denna etapp finns en anslutning till Gislaved för den som vill börja eller sluta sin vandring där. Denna sträcka är knappt 5 km lång och går genom byn Stora Båraryd, passerar genom en gångtunnel under riksväg 26 (Nissastigen) och ansluter till en gång- och cykelväg i norra delen av Gislaved tätort. I Gislaved finns service i form av bland annat restauranger, butiker, turistinformation, hotell, stugby och busstation.

Efter lägerplatsen vid Hägnalian fortsätter Gislavedsleden norrut genom byarna Slätteryd, Dämbo och Stenhestra. Strax söder om Hestra går leden en bit på det gamla järnvägsspåret mellan Hestra och Gislaved. Denna sträcka trafikerades mellan 1915 och 1962. Där banvallen passerar över Flankabäcken finns två fina rastplatser. I Kyrkobol strax innan Norra Hestra kyrka finns Gislaveds kommuns största träd, en lind med en omkrets på över 6 meter. Trädet står precis i vägkanten där leden går förbi. Vid kyrkan ligger hembygdsgården. I Hestra samhälle finns service i form av livsmedelsbutik, restaurang, hotell och buss- och tågstation.

Vid Isabergs stugby knyter Gislavedsleden an till flera vandringsleder som sträcker sig både inom och utanför Isabergs naturreservat. För den som vill vandra vidare på Europaled 6 är det Järnbärarleden och sedan Höglandsleden som gäller. Vid Isabergs stugby kan du bland annat hyra båt, kanot, kajak, cykel och fiskeutrustning. Här finns camping, stugby, hotell, turistinformation och restaurang.

Fiskemöjligheter finns i Algustorpasjön.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.