Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Friluftsliv och motion

I kommunen finns goda förutsättningar för ett innehållsrikt fritidsliv med bland annat elljusspår, vandringsleder och badplatser.

Hitta snabbt

Nyheter