1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Elevhälsa, hälsovård

Elevhälsa ska finnas för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande, och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Eget hälsoteam på varje skola

Varje skola i kommunen har sitt eget elevhälsoteam. Det är rektor som leder arbetet i elevhälsoteamet. I teamet ingår även skolsköterska, kurator, specialpedagog och i vissa fall studie- och yrkesvägledare. Skolläkaren arbetar med alla elevhälsoteam och vid behov tillkommer den psykologiska insatsen.

Kontakta elevhälsan

Kontakta elevhälsan inom grundskolan via kommunens kontaktcenter. Kontaktuppgifter till elevhälsan på Gislaveds gymnasium finns på gymnasiets egna webbplats.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan