Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Utbildning och barnomsorg

Vi hjälper ditt barn att få en bra värdegrund att stå på inför vuxenlivet. Vårt mål är att alla barn och ungdomar får de kompetenser och kunskaper som behövs idag och i framtiden. Låt ditt barn få bästa tänkbara förutsättningar.

Hitta snabbt

Förskola och fritidshem

Du som har barn mellan ett och fem år kan välja mellan förskola och pedagogisk omsorg. Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik tid för hela familjen.

Grundskola

Alla elever ska undervisas utifrån sina egna förutsättningar. En lärande skola ska vara flexibel och ständigt utvecklas i takt med samhällsförändringar och var...

Gymnasieskola

Vi har en egen gymnasieskola i vår kommun, Gislaveds gymnasium. Det finns även två fristående gymnasieskolor i kommunen: Motorsportgymnasiet i Anderstorp och Vä...

Särskola

Vårdnadshavare har rätt att ansöka om att barnet ska mottas i särskolan och läsa enligt dess läroplaner om barnet har en intellektuell funktionsnedsättning.

Lärplattformen Vklass för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola

I Vklass får du löpande information, läxor, anmäler frånvaro, söker ledighet med mera. Här finns även pedagogiska planeringar och omdömen.

Musikskolan Gislaved

Grunden till det rika musiklivet i kommunen läggs i vår väl utbyggda kommunala Musikskola. Musikskolan Gislaved har elever i olika åldrar och alla elever från ...

Centrum för livslångt lärande – vuxenutbildningen

Vårt mål är att erbjuda alla vuxna i kommunen möjlighet till att öka sin kompetens.

Elevhälsa, hälsovård

Elevhälsa ska finnas för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Skolskjuts

Här kan du läsa mer om skolskjuts.

Försäkringar

Kommunen har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller endast ...

Modersmål

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att få utveckla och använda sitt språk, både det svenska språket och sitt modersmål.

Skola och arbetsliv

Här kan du läsa om PRAO och skolans samarbete med arbetslivet.

Studie- och yrkesvägledning

Kommunens studie- och yrkesvägledare är till för dig som vill diskutera dina framtida studie- och yrkesval.

Särskilda behov, extra stöd

I läroplanerna betonas elevens rätt till en likvärdig utbildning. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar ...

Synpunkter och klagomål, barn och utbildning

Nyheter