Utbildning och barnomsorg

Inloggning för vårdnadshavare

Ansökan och uppsägning av plats, ändring av inkomst med mera för dig med barn i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger.

Lärplattformen Vklass för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola

I Vklass får du löpande information, läxor, anmäler frånvaro, söker ledighet med mera. Här finns även pedagogiska planeringar och omdömen.

Vi hjälper ditt barn att få en bra värdegrund att stå på inför vuxenlivet. Vårt mål är att alla barn och ungdomar får de kompetenser och kunskaper som behövs idag och i framtiden. Låt ditt barn få bästa tänkbara förutsättningar.

Förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem

Förskolan och pedagogisk omsorg/familjedaghem är ett steg i det livslånga lärandet och har en god pedagogisk verksamhet. Verksamheten är rolig, trygg och lärorik för barnen som går där. Verksamheten riktar sig till barn mellan 1 och 6 år. Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola och bedrivs i dagbarnvårdarnas hem.
Läs mer om förskola och pedagogisk omsorg

Fritidshem

Våra fritidshem ligger alltid i anslutning till grundskolorna i kommunen. Vi tar hand om ditt barn före och efter skoldagen när du arbetar eller studerar.
Läs mer om fritidshem

Förskoleklass

Förskoleklassen fungerar som en övergång mellan förskolan och skolan och kombinerar förskolans och skolans metodik och arbetssätt.
Läs mer om förskoleklassen

Grundskola

Vi erbjuder ditt barn en bra grundskola, oftast med kort avstånd från ditt hem. Våra duktiga pedagoger hjälper ditt barn att utvecklas och få med sig de kunskaper som behövs inför gymnasieskolan.
Läs mer om grundskolan

Särskola

Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt för elever med särskilda behov. I samråd med rektor för särskolan kan man välja att ha sitt barn integrerat i grundskolan eller i en särskoleenhet, allt utifrån barnets behov och förmågor. 
Läs mer om särskolan

Gymnasieskola

Välkommen till en fräsch och modern gymnasieskola. Vid Gislaveds gymnasium finns många utbildningsmöjligheter för såväl ungdomar som vuxna. De flesta utbildningar ges vid skolan i Gislaved, men en del andra, mer praktiska utbildningar, är förlagda till mer ändamålsenliga lokaler. Gislaveds gymnasium öppnar många vägar för framtiden, både för den som vill ut direkt i arbetslivet och för den som vill studera vidare.
Läs mer om Gislaveds gymnasium Länk till annan webbplats.

Musikskola

Vi har ett mycket rikt musikliv i kommunen. En stor anledning till det kan tillskrivas vår kommunala musikskola.
Läs mer om musikskolan Länk till annan webbplats.

Specialskola

Specialskola är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever som är döva eller blinda, har syn- eller hörselnedsättning, grav språkstörning eller i kombination med ytterligare funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor hittar du på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: